AMENDEMENT:

Datum: 22 december 2022

Mede-indiener: Thijs Vos

Onderwerp: Vierde technische wijziging Programmabegroting 2022

Status: Ingetrokken

Voor: n.v.t. (0)

Tegen: n.v.t. (0)

De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 22 december 2022,

BESLUIT

De voorgestelde toelichting begrotingswijzigingen als volgt te wijzigen:

  • Onder programma 10 Werk en inkomen, Energietoeslag (D017), Energietoeslag 2022, toe te voegen achter “en een storting van € 2.810.000.”:
    Het bedrag van €3,0 miljoen zal worden geoormerkt in de reserve sociaal domein voor armoedebeleid.

Sander van Diepen – D66
Thijs Vos – Partij Sleutelstad

Toelichting

De onderbesteding van de energietoeslag uitkering uit het gemeentefonds in 2022 bedraagt 2,7 miljoen euro en er is een onderbesteding van €0,3 miljoen op het reguliere budget minimabeleid/bijzondere bijstand. De gemeente Leiden heeft dit bedrag ontvangen uit het gemeentefonds om uit te keren aan Leidenaren met een laag inkomen. De onderbesteding van het minimabeleid hoort ook ten goede te komen aan deze groep. Wij vinden dat deze bedragen beschikbaar horen te zijn voor de doelstellingen, waarvoor zij ontvangen zijn. Daarom stellen wij voor dit bedrag te oormerken in het reserve sociaal domein specifiek voor armoedebeleid, zodat het later ingezet kan worden om de doelstellingen te bereiken