AMENDEMENT:

Datum: 8 oktober 2020

Mede-indiener: Maarten Kersten

Onderwerp: Gebiedsvisie Schipholweg

Status: Verworpen

Voor: Partij Sleutelstad, D66, GL, VVD, PvdA, CDA, SP, PvdD, ChristenUnie, LP (39)

Tegen: n.v.t. (0)

De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 8 oktober 2020,

BESLUIT:

Onder besluitpunt ‘1.i Verkeer en stromen’ het volgende uitgangspunt toe te voegen:

  • Geen afsluiting Parmentierweg: om de bereikbaarheid van de Maredijkbuurt te
    waarborgen, voor particulieren, bedrijven en calamiteitenverkeer, blijft de aansluiting
    van de Parmentierweg op de kruising Schipholweg-Dellaertweg behouden.

Martijn Otten (PvdA)
Juliette Gilissen (VVD)
Maarten Kersten (PS)

Toelichting:

De Parmentierweg niet meer aan laten sluiten op het kruispunt Schipholweg-Dellaertweg leidt ertoe dat de toegang van de Maredijkbuurt voor bewoners, bedrijven en calamiteitenverkeer beperkt wordt tot één enkele route via de Anthony Fokkerweg. Bewoners maken zich terecht zorgen over de invloed van deze ingreep op de bereikbaarheid van hun wijk. Daarom wordt voorgesteld de bestaande aansluiting te behouden. Bij de verdere bespreking van de Leidse Ring Noord kan bekeken worden of er betere alternatieven zijn dan het openhouden van de Parmentierweg.