AMENDEMENT:

Datum: 9 maart 2023

Mede-indiener: Thijs Vos

Onderwerp: Aanpassingen parkeer- en parkeerbelastingverordening ten behoeve van implementatie nieuwe parkeerzones en wijzigingen parkeerzone A

Status: Aangenomen

Voor: Unaniem (35)

Tegen: n.v.t. (0)

De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 9 maart 2023,

BESLUIT:

Artikel 3c: Verlenen parkeervergunning

  1. werkzaam is in Leiden als zelfstandig werkende huisarts, verloskundige, professionele (thuis)zorg- of hulpverlener of dierenarts. De aanvrager dient bij de aanvraag aan te tonen dat het in het belang van diens beroeps- of bedrijfsuitoefening noodzakelijk is het motorvoertuig te parkeren binnen de zones en dat er niet op andere wijze in parkeerruimte kan worden voorzien te noemen zorgparkeervergunning;

als volgt te wijzigen:

Artikel 3c: Verlenen parkeervergunning

  1. werkzaam is in Leiden als zelfstandig werkende huisarts, verloskundige, professionele (thuis)zorg- of hulpverlener, kraamverzorger of dierenarts. De aanvrager dient bij de aanvraag aan te tonen dat het in het belang van diens beroeps- of bedrijfsuitoefening noodzakelijk is het motorvoertuig te parkeren binnen de zones en dat er niet op andere wijze in parkeerruimte kan worden voorzien te noemen zorgparkeervergunning;

IJsbrand Olthof – D66
Pieter Krol – CU
Thijs Vos – PS
Sebastiaan van der Veer – CDA
Alyssa Voorwald – VVD

Toelichting:

Door het toevoegen van de kraamzorg als beroepsgroep die in aanmerking komt voor een zorgparkeervergunning wordt recht gedaan aan het spoedeisende karakter dat de kraamzorg kan hebben bij thuisbevallingen en in de kraamweek. De kraamzorg is vaak regionaal georganiseerd, waardoor voor veel kraamverzorgers vervoer per fiets of OV geen optie is. Daarnaast kent deze vorm van zorg bij uitstek een tijdelijk karakter. De parkeeroverlast is daardoor beperkt, terwijl zowel de kans op te laat arriveren bij een thuisbevalling of in de kraamweek als het betalen van een parkeerboete door vermoeide jonge ouders hierdoor tot een minimum wordt beperkt.