AMENDEMENT:

Datum: 28 mei 2020

Mede-indiener: Maarten Kersten

Samen met: PvdD, VVD, CDA

Onderwerp: Concept-Regionale Energie Strategie: vaststelling wensen en bedenkingen

Status: Aangenomen

Voor: Partij Sleutelstad, VVD,  CDA, PvdD, ChristenUnie (16)

Tegen: D66, GL, PvdA, SP (22)

De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 28 mei 2020,

BESLUIT:

Na punt 1e van het raadsbesluit de volgende tekst toe te voegen:

Wij vinden het noodzakelijk om een alternatief plan te ontwikkelen voor het geval de geplande warmterotonde geen doorgang zal vinden.

 

Harbert van der Kaap (Partij voor de Dieren).
Maarten de Crom (VVD)
Josine Heijnen (CDA)
Maarten Kersten (Partij Sleutelstad)

Toelichting:
De warmterotonde neemt een cruciale plek in de energie strategie in. Tot nu toe heeft de planvorming van de warmterotonde veel problemen gekend en is het nog niet duidelijk of en in welke vorm deze rotonde doorgang zal vinden. Een wat-als strategie is daarom noodzakelijk.