AMENDEMENT:

Datum: 9 maart 2023

Indiener: Thijs Vos

Onderwerp: Wensen en bedenkingen op de Regionale Woonagenda en Regionale Huisvestingsverordening

Status: Aangenomen

Voor: Unaniem (35)

Tegen: n.v.t. (0)

De raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 9 maart 2023,

Besluit:

Op pagina 6 van het raadsvoorstel de volgende tekst als wens voor de regionale woonagenda aan besluitpunt 1 onder ‘Voor de Regionale Huisvestingsverordening’ toe te voegen:

  • W&B 11: Huurders hebben een kwetsbare positie ten opzichte van verhuurders. Dat geldt ook voor de regels die in de Regionale Huisvestingsverordening worden gesteld. Zo is een huurder volledig van zijn (vorige) verhuurder afhankelijk voor een Verklaring van Goede Bewoning. De gevolgen van het niet verlenen van een verklaring zijn groot voor huurders, terwijl er niet in beroep of bezwaar is voorzien. We verzoeken Holland Rijnland daarom om op dit vlak voldoende waarborgen in de verordening en in de uitvoering in te bouwen om de positie van huurders te beschermen.

En de overige teksten en nummering zo nodig hierop aan te passen.

Thijs Vos – Partij Sleutelstad

Toelichting:

Huurders hebben ten opzichte van verhuurders en de gemeentes een kwetsbare positie. Zoals bekend doen zich in Leiden grote misstanden voor in de huursector. Onlangs rapporteerde het Huurteam van de gemeente Leiden nog dat zij bij 219 van de 235 bezochte woningen (93,2%(!)) misstanden heeft geconstateerd. Ook in de Regionale Huisvestingsverordening hebben huurders van alle partijen de zwakste positie.

Zo is een verhuizende huurder afhankelijk van zijn (voormalige) verhuurder voor een Verklaring van Goede Bewoning. Indien de verhuurder een dergelijke verklaring niet verstrekt, kan een huurder geen aanspraak maken op de opgebouwde wachttijd (artikel 18). Doordat een verhuurder niet verplicht is om zo’n verklaring af te geven en huurders geen in beroep of bezwaar tegen het niet-verlenen kunnen gaan is het een reëel risico dat verhuurders om oneigenlijke of onterechte redenen weigeren af te geven (bijvoorbeeld bij ene huurconflict). De woningzoekende huurder zit dan met een probleem.

Ook de Woonbond waarschuwt om die reden voor het gebruik van Verklaringen van Goede Bewoning.

Het is daarom erg belangrijk dat er in de verordening en/of de uitvoering daarvan voldoende waarborgen worden gesteld om te voorkomen dat huurders die zich goed gedragen het slachtoffer worden van verhuurders die om oneigenlijke redenen weigeren een verklaring van goede bewoning af te geven.