AMENDEMENT:

Datum: 28 januari 2021

Mede-indiener: Maarten Kersten

Onderwerp: Uitvoeringsbesluit Houtkwartier Oost

Status: Verworpen

Voor: Partij Sleutelstad, VVD, CDA, LP (11)

Tegen: D66, GL, PvdA, PvdD, SP, CU (28)

De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 28 januari 2021

Besluit

het volgende uitgangspunt toe te voegen aan het raadsbesluit, onder punt 1:

g. Parkeren voor werknemers van onderwijsinstellingen in deze wijk, in ieder geval Bonaventura college en Leystede, wordt gereguleerd via vergunningparkeren in de parkeergarage Vennemeerstraat en parkeerplaatsen in de Vennemeerstraat.

en overige teksten in het uitvoeringsbesluit hierop aan te passen.

Tom Leest (VVD)
Roeland Storm (CDA)
Anandkoemar Jitan (Leiden Participeert)
Maarten Kersten (PS)

Toelichting:

Er verdwijnen 72 parkeerplekken in een een klein gebied waarvan bekend is dat de parkeerdruk (met name overdag) enorm hoog is en waar in de komende jaren nog allerlei ontwikkelingen volgen (denk aan woningbouw op Connexion terrein, ontwikkeling Stationsgebied) die een aantrekkende werking kunnen hebben op parkeerders. De nadrukkelijke wens van de wijkvereniging is daarom dat parkeren voor werknemers van het Bonaventura college en Leystede wordt gereguleerd via vergunningparkeren in de parkeergarage Vennemeerstraat.

Wij zien deze oplossing als een noodzakelijke voorwaarde c.q. uitgangspunt voor het volledig laten slagen van deze wijkvernieuwing. Op deze manier wordt de parkeerdruk verlaagd en dat is straks hard nodig. Tijdens de raadscommissie bleek dat de wethouder de noodzaak van genoemde parkeeroplossing niet meteen ziet, maar zeker bereid is om ‘gesprekken te voeren’ met genoemde scholen. Dat is goed, maar biedt geen enkele garantie. Ook de wijkvereniging heeft reeds bij ons aangegeven de toezegging van de wethouder onvoldoende te vinden. Er is behoefte aan duidelijkheid bij het nemen van dit uitvoeringsbesluit.

Met dit amendement geven we als raad aan dat – als gesprekken niet leiden tot de gewenste oplossing – de wethouder deze alsnog kan afdwingen met de instrumenten die daarvoor voorhanden zijn.