AMENDEMENT:

Datum: 7 juli 2022

Indiener: Thijs Vos

Onderwerp: Bestemmingsplan Turkoois

Status: TBD

Voor: TBD

Tegen: TBD

De raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 7 juli 2022,

Constaterende dat

 • De parkeeropgave van het woningbouwproject Turkoois 81,8 parkeerplaatsen is;
 • Er 28,1 plaatsen van de parkeeropgave worden afgetrokken, omdat ‘gesaldeerd’ wordt met het aantal plaatsen in de openbare ruimte die huidige faciliteiten op deze locatie (kerk, kinderdagverblijf, arbeidsmigranten) zouden worden gebruikt;
 • De toekomstige bewoners van Turkoois uitgesloten worden van een parkeervergunning en daardoor niet op deze plaatsen kunnen parkeren;
 • Er feitelijk dus slechts 61 parkeerplaatsen worden gerealiseerd voor de toekomstige bewoners: 0,45 auto’s per huishouden;[1]

Overwegende dat

 • Voor toekomstige bewoners een fors tekort aan parkeerplaatsen ontstaat;
 • Het salderen weliswaar juridisch is toegestaan, maar wel in strijd is met de geest van de regels: er wordt uitgegaan van parkeerplaatsen waar nieuwe bewoners nooit gebruik van kunnen maken (omdat zij uitgesloten zijn van parkeervergunningen);
 • De toekomstige bewoners (sociale huurders) per definitie een laag inkomen hebben en zich dus ook niet kunnen veroorloven om voor torenhoge tarieven bezoekersdag-, maand- of jaarkaarten kunnen veroorloven;
 • De berekening bij het salderen bovendien hoogstwaarschijnlijk op onjuiste aannames[2] is gebaseerd;

BESLUIT:

 • Toe te voegen als besluitpunt 6:
  • “De parkeernorm wordt geheel en volledig op eigen terrein gerealiseerd. Er wordt niet gesaldeerd met parkeerplaatsen in de openbare ruimte.”
 • Bijlage 2a bij het raadsvoorstel (regels) overeenkomstig te wijzigen.

[1] Eigenlijk is dit nog lager: een derde van de plaatsen is geoormerkt voor bezoekers. Voor bewoners gaat het dus om minder dan 0,3 auto’s per huishouden.

[2] De aannames zijn gebaseerd op fictieve normen, niet op een steekproef of telling. In de aanname wordt bovendien uitgegaan van kerkbezoek aan een kerk die al sinds jaar en dag niet meer actief is, wat bijdraagt aan een veel hogere aanname (+24) dan hoogstwaarschijnlijk het geval. In de tellingen die de gemeente in het kader van een ander project in 2018, 2019 en 2020 op vijf tijdslots heeft uitgevoerd lag het aantal gebruikte auto’s in dit gebied met sectienummer 5022 nooit hoger dan 7 (zie bijlage 1 en 2 bij motie: memo parkeren 22-02-10).