AMENDEMENT:

Datum: 4 april 2024

Mede-indiener: Thijs Vos

Onderwerp: Ruimtelijke en programmatische beleidskaders voor Prins6 en Rijtjes

Status: Verworpen

Voor: Partij Sleutelstad, CDA, PvdD, SP, CU (10)

Tegen: GL, D66, VVD, PvdA, SvL (25)

De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 4 april 2023,

Bij BESLUITPUNT 1

De volgende tekst/bullit toe te voegen onder de tweede bullit:

  • Minimaal 15 tot 20 grondgebonden eengezinswoningen met tuin terug te bouwen in het plangebied en specifiek de mogelijkheden te onderzoeken om deze woningen te realiseren aan de Julianakade.

Tobias Sandoval Garcia (CDA)

Martine van Schaik (Partij voor de Dieren)

Thijs Vos (Partij Sleutelstad)

Antoine Theeuwen (SP)

Pieter Krol (ChristenUnie)

Toelichting

Gemixte woonwijken zijn belangrijk voor een leefbare stad. Naast sociale huurappartementen is een behoefte aan sociale eengezinswoningen in dit gedeelte van Leiden. Daarnaast geven huidige buurtbewoners aan waarde te hechten aan grondgebonden gezinswoningen. Dit amendement beoogt beide doelen te realiseren. Grotere huishoudens hebben via dit voorstel ook de mogelijkheid krijgen terug te keren naar een sociale grondgebonden eengezinswoning met een tuin. Binnen de sociale huursector komen grotere huishoudens en gezinssamenstellingen voor waarvoor een grondgebonden eengezinswoningen een uitkomst kan bieden. Het behoud van een tuin kan tevens goed zijn voor de vergroening en verduurzaming van de stad Leiden.

In het plangebied lijkt de Julianakade het meest geschikt om de woningen te realiseren omdat het om een losstaand gedeelte betreft van het plangebied. Daarnaast bevinden zich momenteel al 20 eengezinswoningen in dit gedeelte van het plangebied.