AMENDEMENT:

Datum: 8 april 2021

Mede-indiener: Maarten Kersten

Onderwerp: Visie Stadstuinieren

Status: Verworpen

Voor: Partij Sleutelstad, D66, GL, VVD, PvdA, CDA, PvdD, SP, CU, LP (38)

Tegen: n.v.t. (0)

De raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 8 april 2021,

Constaterende dat:

  • Er onder inwoners een grote behoefte bestaat voor verschillende vormen van stadstuinieren, verspreid over de hele stad;
  • De visie breed wordt gedragen, maar qua inzet op diversiteit er meer mogelijk is

Overwegende dat:

  • Samen tuinieren de sociale cohesie in de stad bevordert en daarom positieve effecten heeft voor Leiden en haar bewoners;
  • De visie Stadstuinieren handvatten geeft om de diversiteit op gebied van samen tuinieren te vergroten;
  • Hiermee ook nieuwe doelgroepen betrokken kunnen worden bij het nog mooier maken van onze stad;

BESLUIT:

Bij besluitpunt 1 toe te voegen:

  • 10. Benutten van kansen voor meer diversiteit en sociale cohesie door middel
    van stads tuinieren

Abdelhaq Jermoumi (PvdA)
Antje Jordan (D66)
Maarten Kersten (PS)
Martine van Schaik-Gerritsen (PvdD)
Antoine Theeuwen (SP)
Roeland Storm (CDA)

Toelichting:

Een sterke cohesie zorgt voor een fijne stad met samenhang in de wijk. Door middel van stadstuinieren bewoners in contact laten komen met elkaar, moet een speerpunt zijn. Via de bestaande kanalen van de gemeente, buurtcentra etc. ook andere doelgroepen proberen te bereiken om mee te doen met stads tuinieren. Tenslotte ook bij buurtinitiatieven initiatiefnemers wijzen op actieve promotie bij flats in de buurt, waar mensen wonen die geen tuin hebben en het ook leuk vinden om mee te doen. Zo zorgen we voor een diverse groep tuinders in de stad.