AMENDEMENT:

Datum: 1 februari 2024

Mede-indiener: Thijs Vos

Onderwerp: Wensen en bedenkingen discussienota ‘invoering Riool- en Waterzorgheffing’

Status: Verworpen

Voor: Partij Sleutelstad (2)

Tegen: GL, D66, VVD, PvdA, PvdD, SvL, CDA, SP, CU (33)

De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 4 april 2024,

BESLUIT:

Bij punt 3 de volgende wens toe te voegen:

Te kijken naar mogelijkheden hoe de lasten eerlijker verdeeld kunnen worden en ten minste een nullijn voor het gebruikersdeel van de rioolheffing in te stellen en dus geen indexatie meer toe te passen op het gebruikersdeel.

Thijs Vos – Partij Sleutelstad

Toelichting:                                                                                                                                    

Het goed is om nog eens te noemen dat we het uitgangspunt dat kostenstijgingen worden opgelost door de rioolheffing te verhogen niet delen. Het er toe heeft geleid dat de tarieven steeds hoger worden en Leiden nu al de gemeente is waar sociale huurders de hoogste belastingen betalen. De tarieven voor de riool- en afvalstoffenheffing zijn ten opzichte van 2014 met meer dan 85% zijn verhoogd terwijl het streven juist zou moeten zijn dat de tarieven betaalbaar blijven voor de ‘gewone Leidenaar’ en dat de sterkste schouders in deze de zwaarste lasten zouden moeten dragen.