AMENDEMENT:

Datum: 28 mei 2020

Mede-indiener: Maarten Kersten

Samen met: PvdD

Onderwerp: Concept-Regionale Energie Strategie: vaststelling wensen en bedenkingen

Status: Verworpen

Voor: Partij Sleutelstad, CDA, PvdD, SP (11)

Tegen: D66, GL, VVD, PvdA, ChristenUnie (28)

De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 28 mei 2020,

BESLUIT:

Na punt 1e van het raadsbesluit de volgende tekst toe te voegen:

Wij spreken de wens uit om een tijdpad op te nemen, dat aangeeft op welke termijn het warmtenet volledig gevoed zal worden met duurzaam verkregen warmte. Dit punt dient uiterlijk 2030 bereikt te zijn en bij voorkeur eerder.

Harbert van der Kaap (Partij voor de Dieren).
Maarten Kersten (Partij Sleutelstad)

Toelichting:
Er wordt aangegeven dat het warmtenet op termijn gevoed gaat worden met duurzame
warmtebronnen (geothermie, aquatermie e.d.) maar daarvoor staat 2050 als stip aan de horizon. Wat ons betreft is dat veel te ver. We kunnen niet gedurende 30 jaar onszelf wijs maken dat we met een overgang naar duurzame warmte we goed bezig zijn. Als het warmtenet met industriële restwarmte onvermijdelijk blijkt te zijn, wat niet valt te hopen, dat moet dat zo snel mogelijk transformeren naar een duurzaam warmtenet