AMENDEMENT:

Datum: 3 juni 2021

Mede-indiener: Maarten Kersten

Onderwerp: Wensen en bedenkingen bij Regionale Strategie Mobiliteit Holland Rijnland

Status: Aangenomen

Voor: Partij Sleutelstad, D66, GL, VVD, PvdA, CDA, SP, PvdD, CU, LP (38)

Tegen: n.v.t. (0)

De Raad van de gemeente Leiden, in vergadering bijeen op donderdag 3 juni, 2021

Besluit:

Na besluitpunt 1. de volgende wens en/of bedenking toe te voegen:

  • De wens dat in de Regionale Strategie Mobiliteit de noodzaak van strategisch gelegen en goed toegankelijk transferia meer en beter wordt benadrukt.

Toelichting:

De steeds verdergaande verstedelijking, gecombineerd met de wens om in bebouwde gebieden groen te behouden danwel uit te breiden, maakt dat er meer behoefte is aan transferia hoofdontsluitingsroutes. Hierdoor kunnen mensen efficiënt op hun bestemming komen met de auto zonder dat de auto per se de stad in hoeft.

Maarten Dirkse (VVD)
Maarten Kersten (Partij Sleutelstad)
Francien Zeggelt (D66)