AMENDEMENT:

Datum: 17 februari 2022

Mede-indiener: Maarten Kersten

Onderwerp: Warenmarkt en retailbeleid Leiden 2021 

Status: Verworpen

Voor: Partij Sleutelstad (1)

Tegen: D66, GL, VVD, PvdA, CDA, PvdD, SP, CU, LP, Marcel Terlouw (37)

De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 17 februari 2022,

BESLUIT:

Beleidsuitgangspunt i te lezen als:

  • i. Onderzoek te doen naar de wenselijkheid tot het instellen van twee vaste binnenstadsregisseurs (ook wel: retail;- en markt-meesters, ook wel binnenstadsregisseurs). Die kunnen dan toezicht houden op, samenwerking bevorderen van, betrokkenheid stimuleren van, communicatie met de gemeente bevorderen voor en als vast aanspreekpunt.fungeren voor:
  • de marktkooplui én retail-houders op en rond de locaties van de 4 weekmarkten en (op andere dagen) in de winkelcentra daarbuiten.

Maarten Kersten – PS

Toelichting:

Er is een duidelijke oproep vanuit de marktondernemers en de Marktcommissie voor de terugkeer van de twee marktmeesters die na jarenlang werk “in het veld” recentelijk mét al hun ervaring en kennis op afstand aan een bureau in het Stadskantoor zijn geparkeerd. Dit rijmt niet met de nu voorgestelde keuze van het College voor een (1) gebiedsmanager die zich behalve met de markt, ook bezig moet houden met de omliggende retail en horeca en bovendien waarschijnlijk ook weer als “manager” duurder is en vanaf een bureau opereert. Tientallen jaren hebben twee marktmeesters over de markt gelopen, wat een minste vereiste is, gezien ziektes en vakanties. Bovendien kan een nieuw type retailen marktmeester vanwege zijn heldere focus op de marktondernemers ook werk maken van de bestaande knelpunten op de markt: het uitvoeren van het vigerende ondernemersplan door de marktondernemers, een betere doorstroming van bezoekers en het naleven van regels. Dit laatste uiteraard in goede samenwerking met de boa’s die toezicht houden, maar tot nu toe niet voldoende aanwezig zijn en niet naar tevredenheid van de markt lijken te functioneren. Als er niet 1 maar 2 van dit type markt- en retail-regisseurs (cf. de wijkregisseurs) worden aangesteld, komt er voldoende ruimte voor onderling overleg, en voldoende tijd, gelegenheid en kennis voor adequate onderlinge bevordering van sfeer en resultaten tussen markt en winkelstand. Zó‘n regisseur is een opstap richting de beste markt én binnenstad van Nederland.

De dekking kan gemakkelijk gevonden worden in de omstandigheid dat de twee voormalige marktmeesters enkele jaren geleden opeens binnen de muren van het stadskantoor werden geplaatst en dan nu dus weer, bijvoorbeeld om en om, als retail- en marktmeester op straat kunnen werken.