AMENDEMENT:

Datum: 6 april 2023

Mede-indiener: Eli de Graaf

Onderwerp: Wensen en bedenkingen huisvesting moderne bibliotheek

Status: Aangenomen

Voor: Unaniem (39)

Tegen: n.v.t. (0)

De raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 6 april 2023,

Besluit bij besluitpunt 1. de volgende wens toe te voegen:

  • Om tijdens de transitieperiode en verbouwing van de bibliotheek de vindbaarheid, bereikbaarheid en toegankelijkheid van de tijdelijke locatie te garanderen, met name voor hen die afhankelijk zijn van de functionaliteiten van de bibliotheek.

Rosie van Peijpe – GroenLinks
Christiaan Mulder – VVD
Sander van Diepen – D66
Sebastiaan van der Veer – CDA
Eli de Graaf – Partij Sleutelstad

Toelichting:

De openbare bibliotheek speelt voor veel Leidenaren een belangrijke rol in het dagelijks leven, met name Leidenaren in kwetsbare posities met een afstand tot de samenleving. Op het moment dat de bibliotheek sluit voor de verbouwing is het belangrijk dat er geen gat ontstaat tussen de sluiting van de huidige bibliotheek en de opening van de tijdelijke bibliotheek. Ook is het belangrijk dat iedereen op tijd en goed geïnformeerd wordt over de opening en locatie van de tijdelijke bibliotheek door bijvoorbeeld goede communicatie. Daarnaast is het belangrijk dat bij het selecteren van de tijdelijke bibliotheek er rekening gehouden wordt met bereikbaarheid voor iedereen, of je nu met het OV komt, met de fiets of met de auto. Extra belangrijk is dat de toegankelijkheid van het tijdelijke gebouw voor mindervaliden gewaarborgd wordt. Zo kunnen Leidenaren ook tijdens de verbouwing gebruik kunnen maken van de bibliotheek.