AMENDEMENT:

Datum: 7 oktober 2021

Mede-indiener: Maarten Kersten

Onderwerp: Kaderbesluit Hoge Mors

Status: Verworpen

Voor: Partij Sleutelstad, VVD, CDA, SP, LP (14)

Tegen: D66, GL, PvdA, PvdD, CU (23)

De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 7 oktober 2021,

Constaterende dat

  • In schetsen die in het kader van de participatie over de herinrichting van de Hoge Mors voorgelegd zijn aan de bewoners een groot aantal parkeerplaatsen komt te verdwijnen. Volgens berekeningen van bewoners zal het aantal parkeerplaatsen bij uitvoering van deze schetsen in sommige straten dalen met 30 tot 40%;
  • Tevens in deze schetsen op plaatsen parkeervakken worden versmald van 2,25m naar 1,80m.

Overwegende dat

  • Dat er in de Hoge Mors grote zorgen zijn over het schrappen van het aantal parkeerplaatsen en versmallen van parkeervakken;
  • Inspectie ter plaatse leert dat de meeste auto’s niet gaan passen in dergelijke parkeervakken;
  • Dat de toelichting op het raadsvoorstel en in de commissie weliswaar een behoedzamere toon heeft, maar dat dit haaks staat op de met bewoners gedeelde schetsen waaruit juist het beeld naar voren komt dat het doel is om een groot aantal parkeerplaatsen te schrappen;
  • Het behoud van voldoende parkeerplaatsen en voldoende brede vakken een duidelijke wens is van bewoners, maar niet als kader is opgenomen in het kaderbesluit;
  • Het belangrijk is om aan de voorkant als kader mee te geven dat er voldoende parkeerplaatsen behouden dienen te worden, om 1) duidelijkheid te bieden aan bewoners, 2) bewoners tijdens de participatie niet van het kastje naar de muur worden gestuurd,[1] en 3) dit in de praktijk niet altijd makkelijk meer te corrigeren is in de fase van een uitvoeringsbesluit.

BESLUIT:

Onder besluitpunt 1 toe te voegen:

  • Voldoende parkeerplaatsen, passend bij de te verwachten parkeerdruk en behoeften van bewoners (met parkeervakken die voldoende breed zijn).

Maarten Kersten – Partij Sleutelstad

Tom Leest – VVD

 

[1] Tijdens de participatie is aangegeven dat het aantal parkeerplaatsen door de nieuwe kaders stevig zou verminderen.