AMENDEMENT:

Datum: 23 december 2021

Mede-indiener: Maarten Kersten

Onderwerp: Uitvoeringsbesluit Vogelwijk – Raadsherenbuurt Fase 1

Status: D66, GL, VVD, PvdA, PvdD, SP, CU

Voor: Partij Sleutelstad, CDA, LP

Tegen: Verworpen

BESLUIT:

Beslispunt 7 uit het raadsbesluit:

  1. Voor de herinrichting van het Rozenplein te kiezen voor variant 2 met verbreed trottoir, vergroot rozenperk, vergroenen van voortuinen met ruimte voor fietsparkeren en minicontainers.

Te wijzigen in:

  1. Voor de herinrichting van het Rozenplein te kiezen voor variant 3 met behoud van het Rozenperk in de huidige vorm (zonder de twee parkeervakken), uitbreiding van het groenvlak, behoud van bomen, vergroenen van voortuinen, met ruimte voor fietsparkeren en behoud van de ventweg.

Maarten Kersten – Partij Sleutelstad

Toelichting:

Het karakteristieke Rozenpleintje in het hart van de Raadsherenbuurt heeft een belangrijke functie voor bewoners van de wijk. Tijdens het participatietraject zijn in overleg met bewoners drie inrichtingsvarianten van het plein opgesteld die allen voldoen aan de door de gemeente vooraf gestelde kaders. In variant 1 en 3 behoudt het pleintje grotendeels haar huidige inrichting, waarbij de ventweg blijft bestaan, met als belangrijkste verschil dat in variant 3 meer groen wordt toegevoegd en er in variant 1 meer parkeerplaatsen overblijven. In variant 2 verdwijnt de parallelweg en komt hier een groenstrook voor terug. Voor een overzicht van de verschillen en overeenkomsten zie bijlage 2.

De drie varianten zijn in een stemming op Doe Mee Leiden voorgelegd. Uit de uitslag van de enquête komt duidelijk naar voren dat de voorkeur van de meeste bewoners uit gaat naar variant 3 (Rozenplein met behoud ventweg doch met extra groen): Onder bewoners van de Raadsherenbuurt hebben de meesten gestemd op variant 3 en een ruime meerderheid voor een variant waarin de ventweg blijft behouden (59% vs 41%). Ook met inachtneming van de stemmen van bewoners uit andere wijken was er een absolute meerderheid voor varianten waarin de ventweg blijft bestaan (zie bijlage 1).

Partij Sleutelstad is van mening dat de keuze van wijkbewoners, die binnen de vooraf gestelde kaders valt en vrucht is van een uitgebreide informatievoorziening door de gemeente, over de inrichting van het Rozenplein leidend hoort te zijn. Met dit amendement wordt variant 3 alsnog opgenomen in het raadsbesluit.

 

Bijlage 1: Uitslag stemming over varianten Rozenplein op Doe Mee Leiden

 

 

Variant 1

Variant 2

Variant 3

Variant 1+3

Raadsherensbuurt

10

44

53

63 (59%)

Vogelwijk

0

10

4

4

Elders

1

13

3

4

TOTAAL

11

67

60

71

 

Bijlage 2: Overzicht verschillen en overeenkomsten varianten inrichting Rozenplein

 

Variant 1

Variant 2

Variant 3

Parkeerplaatsen

59 -> 63

59 -> 60

59 -> 61

Parallelweg

Blijft behouden

Maakt plaats voor vergroening

Blijft behouden

Bomen

Blijven behouden

Blijven behouden

Blijven behouden

Vorm Rozenplein

Blijft hetzelfde met 2 parkeerplekken

Huidige vorm Rozenpark uitgebreid

Blijft hetzelfde maar zonder parkeerplekken

Groenvak

144m

264m

164m

Fietsparkeerplaatsen

20 met fietsnietjes

Geen

20 met fietsnietjes

Gevelgroen

Langs huisnummers 35 t/m 45

Langs huisnummers 35 t/m 45. Met haag.

Langs huisnummers 35 t/m 45.

 

Bron:

Bijlage 28 herinrichting Rozenplein, https://leiden.notubiz.nl/document/10878190/1/210136%20Bijlage%2028%20herinrichting%20Rozenplein