AMENDEMENT:

Datum: 27 januari 2022

Mede-indiener: Maarten Kersten

Onderwerp: Wijziging Referendumverordening 2008

Status: Verworpen

Voor: Partij Sleutelstad, LP, Marcel Terlouw (3)

Tegen: D66, GL, VVD, PvdA, CDA, PvdD, SP, CU (34)

De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 27 januari 2022,

BESLUIT:

In het raadsvoorstel over de wijziging van de Referendumverordening 2008 (RV21.0145), onder besluitpunt II toe te voegen 

U3

Aan artikel 1 wordt toegevoegd:

 1. buurt: geografisch onderdeel van de gemeente Leiden conform de door het Centraal Bureau van Statistiek vastgestelde indeling van Leiden in buurten.

U4

Na artikel 9 wordt een nieuw artikel ingevoegd

Artikel 9C: Buurt of stadsdeelreferendum

 1. Indien het onderwerp van het referendum slechts de inwoners van een kleiner deel van de gemeente raakt, kan de raad in afwijking van artikel 2, derde lid en na advies van de referendumkamer en het horen van belanghebbenden bepalen dat slechts de inwoners van een of enkele buurten kiesgerechtigd zijn voor het referendum.
 2. Het besluit om een referendum te houden in een deel van de gemeente wordt tegelijkertijd met het besluit over de vraagstelling genomen.
 3. De raad bepaalt in het in het vorige lid bedoelde besluit in welke buurten het referendum wordt gehouden.
 4. Het definitief verzoek voor een referendum dat slechts in een deel van de stad kan in afwijking tot het eerste lid van artikel 10 ingediend worden door:
  1. 000 kiesgerechtigden in buurten die gezamenlijk hoogstens 10.000 inwoners hebben;
  2. 500 kiesgerechtigden in buurten die gezamenlijk hoogstens 20.000 inwoners hebben;
  3. 000 kiesgerechtigden in buurten die gezamenlijk hoogstens 30.000 inwoners hebben;
  4. 000 kiesgerechtigden in buurten die gezamenlijk hoogstens 50.000 inwoners hebben.

Maarten Kersten – Partij Sleutelstad

Anandkoemar Jitan – Leiden Participeert

Toelichting:

Onder de huidige referendumverordening is alleen een referendum in de gehele gemeente mogelijk. In sommige gevallen, indien een onderwerp alleen een bepaald deel van de stad raakt, kan het wenselijk zijn om een referendum enkel in één of meerdere buurten te houden. Met dit amendement wordt in de referendumverordening de mogelijkheid opgenomen dat de raad in dergelijke gevallen kan besluiten om het referendum alleen onder de kiesgerechtigden van één of meerdere buurten gehouden.

Het is aan de raad om bij specifieke referendumverzoek, na het horen van de referendumkamer en belanghebbenden, om te bepalen of het passend is om het referendum in een deel van de stad te houden. Dit besluit wordt tegelijkertijd met het beluit over de vraagstelling in het referendum – dus in de periode tussen het inleidende en referendumverzoek – genomen.

De mogelijkheid voor het houden een referendum in een deel van de gemeente bestaat op dit moment in ieder geval in Amsterdam al. Dit amendement volgt grotendeels de procedure die ook in Amsterdam gehanteerd wordt.

Voor de indeling van Leiden in buurten wordt de CBS-indeling gehanteerd, zoals ook al reeds voor andere doeleinden wordt ingezet.[1]

 

[1] https://gemeente.leiden.nl/inwoners-en-ondernemers/wonen-en-bouwen/wijken-in-leiden/#:~:text=buurten%3A%20De%20Camp%20(10),)%2C%20De%20Waard%20(19)