AMENDEMENT:

Datum: 15 december 2020

Mede-indiener: Maarten Kersten

Onderwerp: Beleidsprogramma Fiets 2020-2030 Leiden Fietsstad

Status: Verworpen

Voor: Partij Sleutelstad, VVD, CDA (10)

Tegen: D66, GL, PvdA, PvdD, SP, CU, LP (29)

De raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 15 december 2020,

Besluit

Toe te voegen als besluitpunt 1, lid j:

De verbinding tussen de Merenwijk en de Kooilaan (ontbrekende schakel nr 15), zal alsnog
worden aangelegd.

Maarten Dirkse – VVD
Maarten Kersten – Partij Sleutelstad

Toelichting:

In het oorspronkelijke Beleidsprogramma Fiets zoals dat ter inspraak werd gelegd stond de “ontbrekende schakel nr 15” opgenomen. Deze fietsverbinding tussen de Merenwijk en de Kooilaan werd toen nog, terecht, door het college gezien als een belangrijke toevoeging aan het fietspadennetwerk van onze stad. Het is immers geen toeval dat veel Merenwijkers en de nodige belangenverenigingen om deze verbinding vragen. Helaas heeft het college er voor gekozen om de fiets in de Merenwijk niet op 1 te zetten en te kiezen voor de belangen van de volkstuinders. Gezien het minimale aantal vierkante meters volkstuin dat moet wijken voor het fietspad, en gezien het feit dat fietsen overduidelijk van groter belang is dan hobbytuinieren, zorgt dit amendement ervoor dat de prioriteiten in het Beleidsprogramma Fiets gecorrigeerd worden. De fiets, en daarmee het algemeen belang, staat met dit amendement weer op 1 in de Merenwijk.