AMENDEMENT:

Datum: 18 februari 2021

Mede-indiener: Maarten Kersten

Onderwerp: Nota van Uitgangspunten Plesmanlaan 100

Status: Verworpen

Voor: Partij Sleutelstad,  PvdA, PvdD, CDA, SP, CU, LP (16)

Tegen: D66, GL, VVD (23)

De Raad van de gemeente Leiden, in vergadering bijeen op donderdag 18 februari 2021

Besluit besluitpunt

1d. minimaal 40% van de woningen aan te merken als middeldure huur en minimaal 20% van de woningen als sociaal aan te merken met een huurprijs onder de liberalisatiegrens:

Te vervangen met

1d. minimaal 40% van de woningen aan te merken als middeldure huur en minimaal 30% van de woningen als sociaal aan te merken met een huurprijs onder de liberalisatiegrens:

Antoine Theeuwen SP
Martijn Otten PvdA
Josine Heijnen CDA
Harbert van der Kaap PVDD
Maarten Kersten PS
Anandkoemar Jitan Leiden Participeert
Pieter Krol CU

Toelichting:

De vraag naar betaalbare sociale huurwoningen blijft in Leiden onverminderd hoog. De transformatie van dit kantorengebouw naar woningen leent zich dan ook bijzonder goed voor het toevoegen van extra sociale huurwoningen. Bovendien kent de wijk nog slechts relatie weinig sociale huur en is het vanuit het oogpunt van gemengde wijken een prima plek om deze toe te voegen. Uit de Fakton notitie blijkt dat het creëren van 30% sociale huurwoningen een haalbare businesscase oplevert met een aardig bedrag om te investeren in de openbare ruimte.