AMENDEMENT:

Datum: 23 januari 2020

Mede-indiener: Maarten Kersten

Samen met: D66, PvdA, GL, SP

Onderwerp: Cultuurnota 2020 ‘De Kracht van Cultuur’

Status: Aangenomen

Voor: Partij Sleutelstad, D66, GL, VVD,  PvdA, PvdD, CDA, SP, ChristenUnie (39)

Tegen: n.v.t.

De Raad van de Gemeente Leiden, in vergadering bijeen op 23 januari 2020, besluit aan Artikel 1,b (Met hart en ziel) als punt v ‘De onbetaalbare rol van vrijwilligers’ toe te voegen, Susannah Herman (D66)
Tiny Klever (PvdA)
Maarten Kersten (Partij Sleutelstad)
Walter van Peijpe (GroenLinks)
Thomas van Halm (SP)  

Toelichting

In de Cultuurnota komt het woord ‘vrijwilligers’ welgeteld nul keer voor. Desondanks is het een gegeven dat vrijwilligers een belangrijke, zo niet onmisbare, rol spelen bij Leidse culturele evenementen en organisaties, We doen de vrijwilligers van deze stad tekort door ze niet te noemen; dat remediëren we door dit amendement,