AMENDEMENT:

Datum: 2 december 2021

Mede-indiener: Maarten Kersten

Onderwerp: Uitvoeringsbesluit klimaatbestendige openbare ruimte Noorderkwartier Oost – fase 2

Status: Aangenomen

Voor: Partij Sleutelstad, D66, VVD, PvdA, CDA,  SP, CU, LP (28)

Tegen: GL, PvdD (11)

De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 2 december 2021,

BESLUIT

Op pagina 14 van het raadsvoorstel de onderstaande tekst

Evaluatie na één jaar om in de toekomst parkeerplekken om te zetten naar groen/fietsparkeren Voorafgaand aan de herinrichting meten we de parkeerdruk in de wijk. Één jaar nadat de werkzaamheden klaar zijn meten we opnieuw de parkeerdruk in de wijk. Als dan de parkeerdruk is afgenomen en er wordt verwacht dat dit ook in de toekomst zo zal blijven, kunnen er meer parkeerplaatsen komen te vervallen in Noorderkwartier Oost. De ruimte die dan vrijkomt kan worden ingezet voor andere opgaven in de wijk, waaronder vergroening en fietsparkeren. Dit is alleen mogelijk als er geen conflicten ontstaan met andere projecten.

te vervangen door:

Evaluatie na drie jaar om in de toekomst parkeerplekken om te zetten naar groen/fietsparkeren Voorafgaand aan de herinrichting meten we de parkeerdruk in de wijk. Drie jaar nadat de werkzaamheden klaar zijn meten we opnieuw de parkeerdruk in de wijk. Als dan de parkeerdruk is afgenomen en er wordt verwacht dat dit ook in de toekomst zo zal blijven, kunnen er meer parkeerplaatsen komen te vervallen in Noorderkwartier Oost. De ruimte die dan vrijkomt kan worden ingezet voor andere opgaven in de wijk, waaronder vergroening en fietsparkeren. Dit is alleen mogelijk als er geen conflicten ontstaan met andere projecten.

en tevens aan artikel 1 van het besluit toe te voegen:

e) Na drie jaar wordt de parkeerdruk weer gemeten en volgt een evaluatie om in de toekomst parkeerplekken om te zetten naar groen/fietsparkeren.

Toelichting:

Een jaar is een te korte periode om te kunnen bepalen of autobezit structureel afneemt en parkeerplekken kunnen komen te vervallen. Drie jaar na afronding van de werkzaamheden is een meer realistische termijn om de parkeerdruk te meten en een beeld te krijgen van de ontwikkelingen in de wijk.

Tom Leest (VVD)
Maarten Kersten (PS)
Anandkoemar Jitan (LP)