MOTIE:

Datum: 17 februari 2022

Mede-indiener: Maarten Kersten

Onderwerp: Warenmarkt en retailbeleid Leiden 2021

Status: Aangenomen

Voor: Partij Sleutelstad, D66, GL, VVD, PvdA, CDA, PvdD, CU, LP, Marcel Terlouw (33)

Tegen: SP, Tom Leest (4)

De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 17 februari 2022,

Constaterende dat:

  • In het voorliggende beleid de begrippen innovatie en digitalisering niet aan de orde komen;

Overwegende dat:

  • Het marktaandeel van online shopping verder is toegenomen;
  • De verwachting is dat hierdoor de leegstand gaat toenemen;
  • Veel ondernemers het economisch moeilijk hebben;
  • Online shopping, virtuele winkelgebieden en gezamenlijke webshops van Leidse retailers en de warenmarkt een kans kunnen betekenen om tot extra omzet tegen lage kosten te komen;
  • Digitale innovatie het antwoord kan zijn van de lokale Leidse ondernemers tegen de oprukkende macht van de grote webshops en grote regionale winkelcentra;
  • Corona ons heeft laten inzien dat er ook voor lokale ondernemers online kansen zijn;
  • Een gezamenlijke Leidse aanpak effectiever is dan iedere ondernemer voor zich;
  • Er in Leiden veel bedrijven gevestigd zijn die toonaangevend zijn op het gebied van online shopping, marketing en Virtual Reality;

Verzoekt het College:

  • In samenwerking met stadspartners zoals Centrummanagement met een plan van aanpak te komen hoe digitale innovatie ingezet kan worden om lokale Leidse ondernemers te helpen aan extra omzet, met als doel dat deze ondernemingen behouden blijven voor het Leidse warenmarkt- en retailbestand.

IJsbrand Olthof – D66
Maarten Kersten – PS
Anandkoemar Jitan – LP