MOTIE:

Datum: 13 april 2021

Mede-indiener: Maarten Kersten

Onderwerp: Verordening doelgroepen woningbouw Leiden 2021

Status: Aangenomen

Voor: Partij Sleutelstad, D66, GL, VVD, PvdA, PvdD, CDA, SP, CU, LP (39)

Tegen: n.v.t. (0)

De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 8 en 13 april 2021,

Constaterende dat:

  • De doelgroepenverordening weliswaar doelgroepen per segment definieert, maar geen nadere voorwaarden stelt aan toewijzing binnen doelgroepen.

Overwegende dat:

  • Momenteel bij middenhuur vaak een aanzienlijk veelvoud van de maandhuur als minimaal inkomen wordt geëist;
  • Dit maakt dat deze middenhuur in de praktijk slechts bereikbaar is voor een deel van de beoogde doelgroep;
  • Het beperken van de minimale inkomenseisen niet ten koste van de huuropbrengst gaat en dus geen gevolgen voor de business case van ontwikkelaars hoeft te hebben;
  • Afspraken hierover regionaal vastgelegd moeten worden in de huisvestingsverordening.

Verzoekt het college:

  • Bij de eerstvolgende gelegenheid tot herziening van de huisvestingsverordening in regionaal verband in te zetten op het maximeren van de inkomenseis die verhuurders aan hun huurders mogen stellen.

Alex Friso (GroenLinks)
Sander van Diepen (D66)
Maarten Kersten (Partij Sleutelstad)