Amendement: Stadsbouwhuis als monument behouden en transformeren

AMENDEMENT: Datum: 24 juni 2021 Mede-indiener: Maarten Kersten Onderwerp: Kaderbesluit Energiepark Status: Verworpen Voor: Partij Sleutelstad, PvdD, SP,  LP (7) Tegen: D66, GL, VVD, PvdA, CDA, CU (30) Klik hier voor het amendement De Raad van de gemeente Leiden, in vergadering bijeen op 24 juni 2021, besluit: uit het voorstel Kaderbesluit Energiepark te schrappen de […]