Aanvullende vragen n.a.v. het WOB-verzoek over de totstandkoming van het rapport “Participatie in Leiden ontleed”

Vragen Antwoorden Vragen Indiendatum: 28 oktober 2021 Door: Thijs Vos (Partij Sleutelstad) Op 9 november bespreekt de gemeenteraad het raadsvoorstel naar aanleiding van het onderzoeksrapport “Participatie in Leiden ontleed” dat op verzoek van de gemeenteraad door Platform31 is opgesteld. Over het rapport is veel te doen geweest. Zowel binnen als buiten de gemeenteraad heeft discussie […]

Technische Vragen: Betrekken van inwoners in de herbenoemingsprocedure van de burgemeester

Vragen Antwoorden Vragen Indiendatum: 21 september 2020 Door: Thijs Vos In de loop van dit najaar wordt de wettelijk voorgeschreven herbenoemingsprocedure van de burgemeester gestart. In het kader hiervan heeft Partij Sleutelstad enkele technische vragen. Enquêtes: Volgens de Circulaire benoeming, klankbordgesprekken en herbenoeming burgemeester (p. 20)[1] zijn er gemeentes die in het kader van de […]

Technische Vragen over de jaarlijkse bijdrage voor de uitvoering van de samenwerkingsovereenkomst inzake het Leiden Bio Science Park

Vragen Antwoorden Vragen Indiendatum: 12 november 2019 Door: Corona van Malkenhorst (Partij Sleutelstad) Uit de programma begroting blijkt dat dit college de ambitie heeft om de aankomende vijf jaar ieder jaar 500.000 beschikbaar te stellen voor de uitvoering voor de samenwerkingsovereenkomst tussen Universiteit, LUMC, Hogeschool en de gemeente inzake het Leiden Bio Science Park. De […]