Schriftelijke Vragen: Het opkopen van stikstofrechten

Vragen Antwoorden Vragen Indiendatum: 23 januari 2023 Door: Thijs Vos (Partij Sleutelstad) Zoals algemeen bekend is vormt de stikstofcrisis een belangrijke barrière bij het verwezenlijken van bouw- en infrastructuurprojecten. Het college heeft de raad eind vorig jaar geïnformeerd over de recente stand van zaken middels een collegebrief1), alsmede bij de beantwoording van schriftelijke vragen van […]

Schriftelijke Vragen: De grenzeloze groei van de universiteit

Vragen Antwoorden Vragen Indiendatum: 16 januari 2023 Door: Thijs Vos (Partij Sleutelstad) Het aantal studenten in het universitair onderwijs groeit zowel in Leiden als in heel Nederland. Landelijk is dit van circa 200.000 in 2005 naar 329.000 in 2020 gegroeid. Dat alleen al is een groei van maar liefst 65%. De verwachting is echter dat […]

Schriftelijke Vragen: het toveren van woontorens uit de hoge hoed

Vragen Antwoorden Vragen Indiendatum: 9 januari 2023 Door: Thijs Vos (Partij Sleutelstad) Daags voor Kerst maakte het college per persbericht bekend dat er bovenop de Kopermolen in de Merenwijk een extra flat van acht bouwlagen komt. Een dergelijke woontoren is nooit voorzien in de plannen die zijn vastgelegd in het Gebiedspaspoort Hart van de Merenwijk […]

Schriftelijke Vragen: Kwijtschelding van de Binnenhavengelden en Precariobelasting tijdens de Corona-lockdown

Vragen Antwoorden Vragen Indiendatum: 23 december 2022 Door: Eli de Graaf en Thijs Vos (beiden Partij Sleutelstad) In 2020 en 2021 heeft de gemeente Leiden met terugwerkende kracht de heffing van de precariobelasting en binnenhavengelden voor de periode dat er sprake was van een lockdown kwijtgescholden. Ook in de eerste maand van dit jaar (2022) […]

Schriftelijke Vragen: Nieuwe dienstregeling van de NS

Vragen Antwoorden Vragen Indiendatum: 19 december 2022 Door: Thijs Vos (Partij Sleutelstad) Op zondag 11 december j.l. is de nieuwe dienstregeling van de NS ingegaan. Door grote personeelstekorten heeft de NS flink gesneden in het treinverkeer: het aanbod van treinen wordt met 10-15% verlaagd. Uit een doorrekening van de bereikbaarheidseffecten door mobiliteitsadviesbureau Movares blijkt dat de […]

Schriftelijke Vragen: Haalbaarheid van de bouwopgave

Vragen Antwoorden Vragen Indiendatum: 5 december 2022 Door: Thijs Vos (Partij Sleutelstad) en Tom Leest (VVD) Leiden staat voor een enorme bouwopgave: in 2030 moeten er 8.800 woningen zijn toegevoegd aan de woningvoorraad. In het beleidsakkoord is door de college dragende partijen afgesproken om de bouwproductie te verhogen naar ruim 1.000 woningen per jaar (ter […]

Schriftelijke Vragen: De brief van de Minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening inzake het Didam-arrest in relatie tot de herinrichting van het Rozenplein alsmede over hoe de herinrichting van het Rozenplein zich verhoudt tot het bestemmingsplan

Vragen Antwoorden Vragen Indiendatum: 30 november 2022 Door: Thijs Vos (Partij Sleutelstad) Partij Sleutelstad heeft eerder schriftelijke vragen gesteld over de voorgenomen herinrichting van het Rozenplein in de Raadsherenbuurt in relatie tot het Didam-arrest van de Hoge Raad (26 november 2021). Kort gezegd komt dit arrest er op neer dat grond en onroerend goed alleen in […]

Schriftelijke Vragen: Participatie en besluitvorming over het sociaal pension in Transvaal/Stationsgebied

Vragen Antwoorden Vragen Indiendatum: 24 november 2022 Door: Thijs Vos (Partij Sleutelstad) Over de plannen voor een nieuw, groter sociaal pension op het Morspoortterrein op de grens van Transvaal en Stationsgebied is nog steeds veel onvrede in beide wijken. De wijkverenigingen van deze buurten zijn erg ontstemd over zowel deze keuze als de manier hoe hier […]

Schriftelijke Vragen: De nieuwe rol van wijkbeheerders

Vragen Antwoorden Vragen Indiendatum: 21 oktober 2022 Door: Thijs Vos (Partij Sleutelstad) Op 12 juli d.d. ontvingen bewonersorganisaties een brief van de gemeente Leiden waarin werd bericht dat wijkbeheerders een nieuwe rol en naam krijgen. Waar ze eerst een ‘vooruitgeschoven post van Beheer’ waren voor de openbare ruimte en vanuit die rol diverse verantwoordelijkheden hadden op […]

Schriftelijke Vragen: Stand van zaken met de uitvoering van de moties en amendementen bij de Warmtevisie

Vragen Antwoorden Vragen Indiendatum: 6 oktober Door: Thijs Vos (Partij Sleutelstad) De Raad heeft onlangs de antwoorden ontvangen op eerdere schriftelijke vragen over het achterblijvende aantal aanvragen voor subsidie voor warmtepompen in Leiden. In de antwoorden op die vragen lijkt het alsof de focus van het College zich nog steeds richt op de toekomstige beschikbaarheid van […]