Schriftelijke Vragen: Stopzetten Participatieplatform Energiepark

Vragen Antwoorden Vragen Indiendatum: 6 maart 2024 Door: Thijs Vos (Partij Sleutelstad), Martine van Schaik (Partij voor de Dieren), Antoine Theeuwen (SP) en Pieter Krol (ChristenUnie) Op 30 november 2023 stemde de gemeenteraad nog unaniem in met het Bestemmingsplan Energiepark. In tijden dat het eerder regel dan uitzondering is dat bouwplannen bij de Raad van […]

Schriftelijke Vragen: Gebrek aan participatie en communicatie over komst ’drijvend glazen horecapaleis’ Leidse Prinsessekade

Vragen Antwoorden Vragen Indiendatum: 29 februari 2024 Door: Thijs Vos (Partij Sleutelstad) “Buurt voelt zich overvallen door plan voor ’drijvend glazen horecapaleis’ bij Leidse Prinsessekade” – Met deze kop verscheen eerder deze maand een artikel in het Leidsch Dagblad over het gebrek aan inspraak en communicatie over de uitbreiding van grand café Vlot aan de […]

Schriftelijke Vragen: Te late communicatie door ontwikkelaars aan bewoners en andere betrokkenen over de terinzagelegging van ontwerp-bestemmingsplannen

Vragen Antwoorden Vragen Indiendatum: 14 februari 2024 Door: Thijs Vos (Partij Sleutelstad) Omwonenden van en geïnteresseerden in het bouwplan Vondel en de Zwaan ontvingen op 29 januari jongstleden een nieuwsbrief van ontwikkelaar FSD, met de aankondiging dat het ontwerp-bestemmingsplan ter inzage is gelegd.[1] De zienswijzeperiode liep echter al sinds 22 december – de aankondiging vanuit […]

Schriftelijke Vragen: Innen van marktgelden door de gemeente

Vragen Antwoorden Vragen Indiendatum: 17 januari 2024 Door: Marcel Mioch (Partij Sleutelstad) Recentelijk is de gemeente via een brief van de marktlui op de hoogte gebracht van allerlei misstanden op de markt. Eén misstand daarvan was het innen van marktgelden door de gemeente: Marktgelden worden soms meerdere termijnen niet geïnd, waarna plotseling alles in één […]

Schriftelijke Vragen: Mogelijke grondspeculatie en dubieuze belastingconstructies op de Motorhuis-locatie, daaruit te trekken lessen bij andere gebiedsontwikkelingen en de minnelijke overeenkomst tussen de gemeente en De Vijf Beuken

Vragen Antwoorden Vragen Indiendatum: 17 januari 2024 Door: Thijs Vos (Partij Sleutelstad) en Antoine Theeuwen (SP) Drie jaar geleden schreef het college in de Gebiedsvisie Vondelkwartier dat zij door de eigenaar van Motorhuis (Spuigroep BV) is benaderd met het idee om op de Motorhuis-locatie woningbouw te realiseren. Mede naar aanleiding daarvan is de gemeente samen […]

Schriftelijke Vragen: Problemen bij lokale warmtenetten

Vragen Antwoorden Vragen Indiendatum: 11 december 2023 Door: Thijs Vos (Partij Sleutelstad) De aanleg van lokale warmtenetten waarmee veel woningen in Den Haag verwarmd zouden moeten worden, is voor onbepaalde tijd uitgesteld. Dit heeft het Haagse college besloten omdat de aanleg van lokale warmtenetten is financieel niet haalbaar voor de stad is[1]. De aanleg van […]

Schriftelijke Vragen: Informeren van buurtbewoners over (gewelds) incidenten in het AZC

Vragen Antwoorden Vragen Indiendatum: 22 november 2023 Door: Famke Güler (Partij Sleutelstad) Tijdens een bijeenkomst van de klankbordgroep van de Leidse AZC achter de Haagse Schouweg blijkt dat er dit jaar ’veel incidenten’ zich hebben voorgedaan in het opvangcentrum, “met een steekpartij op vrijdag 13 oktober als dieptepunt” – zo meldt het Leidsch Dagblad[1]. Uit […]

Schriftelijke vragen over het registreren door de gemeente Leiden van welke politieke partijen Leidse kiesgerechtigden hebben ondersteund bij eerdere verkiezingen

Vragen Antwoorden Vragen Indiendatum: 25 oktober 2023 Door: Thijs Vos (Partij Sleutelstad) Nieuwe politieke partijen kunnen alleen deelnemen aan verkiezingen als zij door ten minste 30 kiesgerechtigde burgers (per kieskring) worden ondersteund. Voor de aankomende Tweede Kamerverkiezingen was dit mogelijk in de periode maandag 25 september t/m maandag 9 oktober en op woensdag 11 oktober […]

Schriftelijke Vragen: Netcongestie en woningbouw

Vragen Antwoorden Vragen Indiendatum: 13 september 2023 Door: Thijs Vos (Partij Sleutelstad) De krapte op het elektriciteitsnet is een groot probleem. In Leiden Zuidwest en een deel van Noord is de capaciteit van het stroomnet reeds bereikt. Grootgebruikers als bedrijven kunnen in deze wijken niet meer aangesloten worden op het net. In andere delen van […]

Schriftelijke Vragen: Erfpacht

Vragen Antwoorden Vragen Indiendatum: 29 augustus 2023 Door: Thijs Vos (Partij Sleutelstad) Meer dan honderd Haagse erfpachters werden eerder dit jaar opgeschikt door een gigantische stijging van de erfpachtcanon: waar zij eerder slechts een paar tientjes per jaar betaalden steeg dit na hertaxatie naar duizenden euro’s. Het gaat om bedragen die verhonderdvoudigen. In het meest […]