Schriftelijke Vragen: Verkeerssituatie en scheuren woningen Staalwijkstraat

Vragen Antwoorden Vragen Indiendatum: 5 april 2022 Door: Thijs Vos (Partij Sleutelstad) Bij de herinrichting van rotonde Herenstraat / Koninginnelaan is de toegang tot de Leuvenstraat vanaf Zuidwest afgesloten voor autoverkeer, waardoor deze straat niet meer gebruikt kan worden om naar het centrum te rijden. Als gevolg hiervan heeft veel van het autoverkeer zich verplaatst […]

Schriftelijke Vragen: Lage opkomst bij de gemeenteraadsverkiezingen

Vragen Antwoorden Vragen Indiendatum: 31 maart 2022 Door: Thijs Vos (Partij Sleutelstad) De opkomst bij de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen waren historisch laag: Van alle kiesgerechtigden is (landelijk) nipt de helft gaan stemmen. Sinds de Tweede Wereldoorlog was de opkomst nog nooit zo laag.1) In sommige wijken bracht nog niet eens een kwart van de kiesgerechtigden een […]

Schriftelijke Vragen: Jongeren in de Stevenshof

Vragen Antwoorden Vragen Indiendatum: 11 maart 2022 Door: Maarten Kersten (Partij Sleutelstad) Jongeren uit de Stevenshof hebben al heel lang geen plek waar ze samen kunnen komen. Gelukkig hebben er inmiddels een aantal gesprekken plaatsgevonden in de zoektocht naar een overdekte “hangplek” voor deze jongeren. De burgemeester is ook betrokken en heeft met deze jongeren […]

Schriftelijke Vragen: Goedkoop bedankje

Vragen Antwoorden Vragen Indiendatum: 7 maart 2022 Door: Maarten Kersten (Partij Sleutelstad) Op grond van artikel 45 van het Reglement van Orde stelt het lid Kersten (PS) het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Leiden de volgende vragen: Gebruikten de drie Leidse collegepartijen gemeenschapsgeld om zonder overleg met de raad de gemeente een […]

Schriftelijke Vragen: Gazprom

Vragen Antwoorden Vragen Indiendatum: 7 maart 2022 Door: Maarten Kersten (Partij Sleutelstad) Op dit moment zijn we getuige van de brute en afgrijselijke oorlog die Poetin in Oekraïne heeft ontketend. Hoewel westerse landen de afgelopen dagen strenge sancties hebben ingesteld tegen Rusland beschikt de Russische staat over een goed gevulde oorlogskas. Deze oorlogskas is en […]

Schriftelijke Vragen: Verkeersknip bij de Langebrug

Vragen Antwoorden Vragen Indiendatum: 7 maart 2022 Door: Maarten Kersten (Partij Sleutelstad) De gemeente is zich voornemens om met een verkeersknip de Langebrug tussen de Pieterskerkgracht en Papengracht af te sluiten voor autoverkeer om op die manier het doorgaand verkeer over de Langebrug te verminderen. Vanuit bewoners van de Pieterswijk zijn onlangs zorgen geuit over […]

Schriftelijke Vragen: Opvang vluchtelingen uit Oekraïne in Leiden

Vragen Antwoorden Vragen Indiendatum: 4 maart 2022 Door: Maarten Kersten (Partij Sleutelstad) We zien allemaal de gruwelijke gevolgen van de Russische invasie in Oekraïne, het geweld, de oorlogsmisdaden en schendingen van mensenrechten. Meer dan een miljoen Oekraïners zijn op de vlucht als gevolg van deze oorlog. De raad deed vorige week al een oproep aan […]

Schriftelijke Vragen: Gevolgen Didam-arrest op herinrichting Rozenplein

Vragen Antwoorden Vragen Indiendatum: 12 februari 2022 Door: Maarten Kersten (Partij Sleutelstad) Op donderdag 23 december 2021 heeft de gemeenteraad ingestemd met het uitvoeringsbesluit Vogelwijk / Raadsherenbuurt, waaronder de keuze voor variant 2 bij de herinrichting van het Rozenpleintje in de Raadsherenbuurt. In deze variant wordt grond in bruikleen beschikbaar gesteld aan direct omwonenden. Volgens […]

Schriftelijke Vragen: Gebruik van de chatapp Signal binnen de gemeentelijke organisatie

Vragen Antwoorden Vragen Indiendatum: 28 januari 2022 Door: Maarten Kersten (Partij Sleutelstad) BNR nieuwsradio1) rapporteerde eerder deze maand dat steeds meer politici en bestuurders gebruik maken van de chatapp Signal. Verschillende gemeentes, waaronder Amsterdam en Delft, zijn afgelopen jaar overgestapt op deze app. Dat is volgens juristen en anti-corruptie-ngo Transparency International een zorgelijke ontwikkeling omdat […]

Schriftelijke Vragen: Totstandkoming van het participatierapport en de reflectie van het college daarop

Vragen Antwoorden Vragen Indiendatum: 24 december 2021 Door: Maarten Kersten (Partij Sleutelstad) Op 9 november 2021 heeft de gemeenteraad het rapport van Platform31 over participatie in Leiden en het raadsvoorstel met aanbevelingen behandeld. In aanloop naar dit debat heeft Partij Sleutelstad technische vragen gesteld over de totstandkoming van het rapport en de rol die de […]