Schriftelijke Vragen: Problemen bij lokale warmtenetten

Vragen Antwoorden Vragen Indiendatum: 11 december 2023 Door: Thijs Vos (Partij Sleutelstad) De aanleg van lokale warmtenetten waarmee veel woningen in Den Haag verwarmd zouden moeten worden, is voor onbepaalde tijd uitgesteld. Dit heeft het Haagse college besloten omdat de aanleg van lokale warmtenetten is financieel niet haalbaar voor de stad is[1]. De aanleg van […]

Schriftelijke Vragen: Netcongestie en woningbouw

Vragen Antwoorden Vragen Indiendatum: 13 september 2023 Door: Thijs Vos (Partij Sleutelstad) De krapte op het elektriciteitsnet is een groot probleem. In Leiden Zuidwest en een deel van Noord is de capaciteit van het stroomnet reeds bereikt. Grootgebruikers als bedrijven kunnen in deze wijken niet meer aangesloten worden op het net. In andere delen van […]

Schriftelijke Vragen: Isolatie en verduurzaming van oude woningen

Vragen Antwoorden Vragen Indiendatum: 26 april 2023 Door: Thijs Vos (Partij Sleutelstad) Leiden is een stad van historie en erfgoed. Dat is ook terug te zien in de woningvoorraad: Een aanzienlijk deel van de woningen in Leiden dateert van voor de Tweede Wereldoorlog. Deze huizen geven onze stad kleur, maar zijn tegelijkertijd slecht geïsoleerd en […]

Schriftelijke Vragen: Isolatie en Noodsteun bij Verenigingen van Eigenaren

Vragen Antwoorden Vragen Indiendatum: 22 februari 2023 Door: Thijs Vos (Partij Sleutelstad) Het isoleren van woningen leidt tot een lagere energierekening en een afname van CO2-uitstoot door een lager energiegebruik. Isoleren dient dan ook een topprioriteit te zijn. Helaas blijkt bij Verenigingen van Eigenaren het isoleren en verduurzamen maar lastig op gang te komen. Redenen […]

Schriftelijke Vragen: Stand van zaken met de uitvoering van de moties en amendementen bij de Warmtevisie

Vragen Antwoorden Vragen Indiendatum: 6 oktober Door: Thijs Vos (Partij Sleutelstad) De Raad heeft onlangs de antwoorden ontvangen op eerdere schriftelijke vragen over het achterblijvende aantal aanvragen voor subsidie voor warmtepompen in Leiden. In de antwoorden op die vragen lijkt het alsof de focus van het College zich nog steeds richt op de toekomstige beschikbaarheid van […]

Schriftelijke Vragen: Lage bekendheid van wijkambassadeurs en energiecoaches

Vragen Antwoorden Vragen Indiendatum: 21 september 2022 Door: Thijs Vos Voor de transitie naar duurzame energie wordt door zowel de gemeente Leiden als door georganiseerde en individuele Leidenaren al veel ondernomen. Tegelijkertijd is er ook veel onduidelijkheid over de energietransitie en weten veel Leidenaren niet waar ze aan toe zijn. Om Leidenaren te adviseren en […]

Schriftelijke Vragen: Burgerberaad Energietransitie

Vragen Antwoorden Vragen Indiendatum: 10 mei 2022 Door: Thijs Vos (Partij Sleutelstad) Op woensdag 9 maart 2022 bood stichting Leidse Gesprekken een oproep aan burgemeester Lenferink aan tot het houden van een burgerberaad aan als nieuwe stap in het betrekken van de bewoners van Leiden bij de energietransitie. Een burgerberaad (ook bekend als burgerforum) is […]

Schriftelijke Vragen: Gazprom

Vragen Antwoorden Vragen Indiendatum: 7 maart 2022 Door: Maarten Kersten (Partij Sleutelstad) Op dit moment zijn we getuige van de brute en afgrijselijke oorlog die Poetin in Oekraïne heeft ontketend. Hoewel westerse landen de afgelopen dagen strenge sancties hebben ingesteld tegen Rusland beschikt de Russische staat over een goed gevulde oorlogskas. Deze oorlogskas is en […]

Schriftelijke Vragen: Behoud van het fijnmazige gasnet voor waterstof

Vragen Antwoorden Vragen Indiendatum: 22 december 2021 Door: Maarten Kersten (Partij Sleutelstad)   Partij Sleutelstad heeft begin 2020 aandacht gevraagd bij het college voor waterstof als de brandstof van de toekomst. In tegenstelling tot bij de verbranding van fossiele brandstoffen, komt bij het gebruik van waterstof geen koolstofdioxide, fijnstof of stikstof vrij. Waterstof heeft tegelijkertijd […]

Schriftelijke Vragen over het Elektriciteitsnet

Vragen Antwoorden Vragen Indiendatum: 14 oktober 2021 Door: Maarten Kersten (Partij Sleutelstad) In het kader van de energietransitie zal de samenleving overstappen van fossiele brandstoffen als gas, kolen en olie naar duurzame energiebronnen als zon, wind en aardwarmte. Koken, auto rijden en warmte wordt steeds vaker elektrisch met inductiekookplaten, laadpalen en warmtepompen. Het totale gebruik […]