Schriftelijke Vragen: Stand van zaken met de uitvoering van de moties en amendementen bij de Warmtevisie

Vragen Antwoorden Vragen Indiendatum: 6 oktober Door: Thijs Vos (Partij Sleutelstad) De Raad heeft onlangs de antwoorden ontvangen op eerdere schriftelijke vragen over het achterblijvende aantal aanvragen voor subsidie voor warmtepompen in Leiden. In de antwoorden op die vragen lijkt het alsof de focus van het College zich nog steeds richt op de toekomstige beschikbaarheid van […]