Schriftelijke Vragen: Innen van marktgelden door de gemeente

Vragen Antwoorden Vragen Indiendatum: 17 januari 2024 Door: Marcel Mioch (Partij Sleutelstad) Recentelijk is de gemeente via een brief van de marktlui op de hoogte gebracht van allerlei misstanden op de markt. Eén misstand daarvan was het innen van marktgelden door de gemeente: Marktgelden worden soms meerdere termijnen niet geïnd, waarna plotseling alles in één […]

Schriftelijke Vragen: Kwijtschelding van de Binnenhavengelden en Precariobelasting tijdens de Corona-lockdown

Vragen Antwoorden Vragen Indiendatum: 23 december 2022 Door: Eli de Graaf en Thijs Vos (beiden Partij Sleutelstad) In 2020 en 2021 heeft de gemeente Leiden met terugwerkende kracht de heffing van de precariobelasting en binnenhavengelden voor de periode dat er sprake was van een lockdown kwijtgescholden. Ook in de eerste maand van dit jaar (2022) […]

Schriftelijke vragen (aanvullend): Ongewenste en onnodige afsluiting van de Hooigracht

Vragen Antwoorden Vragen Indiendatum: 24 september 2020 Door: Roeland Storm (CDA) en Maarten Kersten Op 22 september heeft het lid Kersten (PS) schriftelijke vragen gesteld. In aanvulling daarop worden op grond van artikel 45 van het Reglement van Orde door de leden Storm (CDA) en Kersten (PS) aan het College van Burgemeester en Wethouders van […]

Schriftelijke Vragen: Ongewenste en onnodige afsluiting van de Hooigracht

Vragen Antwoorden Vragen Indiendatum: 22 september 2020 Door: Maarten Kersten De neringdoenden aan de Hooigracht en omgeving zijn boos en verdrietig. In de afgelopen dagen werd de hele straat , na de afgesproken maandenlange, gedeeltelijke en gefaseerde afsluiting, opeens tóch geheel voor alle verkeer afgesloten, zelfs voor fietsers. Dat was direct voelbaar in de portemonnee […]

Schriftelijke Vragen: Ongewenste en onnodige aspecten van de experimenten met en de herlocatie van de woensdag- en zaterdag-markt in de Leidse binnenstad

Vragen Antwoorden Vragen Indiendatum: 28 april 2020 Door: Maarten Kersten De Leidse weekmarkten op woensdag en zaterdag, toch beide belangrijke steunpilaren van de Leidse binnenstads-economie, zijn al 4 weken onderhevig aan een voor kooplui en publiek onduidelijk en steeds wisselend beleid van de gemeente. Dat beleid is ingegeven door de vrees voor Coronaonveiligheid en wordt […]