Schriftelijke vragen (aanvullend): Ongewenste en onnodige afsluiting van de Hooigracht

Vragen Antwoorden Vragen Indiendatum: 24 september 2020 Door: Roeland Storm (CDA) en Maarten Kersten Op 22 september heeft het lid Kersten (PS) schriftelijke vragen gesteld. In aanvulling daarop worden op grond van artikel 45 van het Reglement van Orde door de leden Storm (CDA) en Kersten (PS) aan het College van Burgemeester en Wethouders van […]

Schriftelijke Vragen: Ongewenste en onnodige afsluiting van de Hooigracht

Vragen Antwoorden Vragen Indiendatum: 22 september 2020 Door: Maarten Kersten De neringdoenden aan de Hooigracht en omgeving zijn boos en verdrietig. In de afgelopen dagen werd de hele straat , na de afgesproken maandenlange, gedeeltelijke en gefaseerde afsluiting, opeens tóch geheel voor alle verkeer afgesloten, zelfs voor fietsers. Dat was direct voelbaar in de portemonnee […]

Schriftelijke Vragen: Ongewenste en onnodige aspecten van de experimenten met en de herlocatie van de woensdag- en zaterdag-markt in de Leidse binnenstad

Vragen Antwoorden Vragen Indiendatum: 28 april 2020 Door: Maarten Kersten De Leidse weekmarkten op woensdag en zaterdag, toch beide belangrijke steunpilaren van de Leidse binnenstads-economie, zijn al 4 weken onderhevig aan een voor kooplui en publiek onduidelijk en steeds wisselend beleid van de gemeente. Dat beleid is ingegeven door de vrees voor Coronaonveiligheid en wordt […]