Schriftelijke Vragen: Te late communicatie door ontwikkelaars aan bewoners en andere betrokkenen over de terinzagelegging van ontwerp-bestemmingsplannen

Vragen Antwoorden Vragen Indiendatum: 14 februari 2024 Door: Thijs Vos (Partij Sleutelstad) Omwonenden van en geïnteresseerden in het bouwplan Vondel en de Zwaan ontvingen op 29 januari jongstleden een nieuwsbrief van ontwikkelaar FSD, met de aankondiging dat het ontwerp-bestemmingsplan ter inzage is gelegd.[1] De zienswijzeperiode liep echter al sinds 22 december – de aankondiging vanuit […]

Schriftelijke Vragen: Informeren van buurtbewoners over (gewelds) incidenten in het AZC

Vragen Antwoorden Vragen Indiendatum: 22 november 2023 Door: Famke Güler (Partij Sleutelstad) Tijdens een bijeenkomst van de klankbordgroep van de Leidse AZC achter de Haagse Schouweg blijkt dat er dit jaar ’veel incidenten’ zich hebben voorgedaan in het opvangcentrum, “met een steekpartij op vrijdag 13 oktober als dieptepunt” – zo meldt het Leidsch Dagblad[1]. Uit […]

Schriftelijke Vragen: De parels van Leiden

Vragen Antwoorden Vragen Indiendatum: 9 augustus 2023 Door: Thijs Vos (Partij Sleutelstad) Onder de naam “De Leidse Parels” verschijnen op 71 plekken in Leiden woningen op onverwachte plaatsen met een architectuur die vaak sterk afwijkt van de omgeving. Het idee is om zo op ‘vergeten plekken’ het straatbeeld te verlevendigen en tegelijkertijd op creatieve wijze […]

Schriftelijke Vragen: Bouwplannen in het Vondelkwartier

Vragen Antwoorden Vragen Indiendatum: 20 juli 2023 Door: Thijs Vos (Partij Sleutelstad) De gemeenteraad heeft in december 2020 ingestemd met het Ontwikkelperspectief De Mors en de Gebiedsvisie Vondelkwartier. Daarmee wordt het Vondelkwartier getransformeerd naar een gemengd woon-werkgebied, waar in totaal meer dan duizend woningen toegevoegd worden. Sinds de vaststelling van de gebiedsvisie is de raad […]

Schriftelijke Vragen: Participatie en besluitvorming over het sociaal pension in Transvaal/Stationsgebied

Vragen Antwoorden Vragen Indiendatum: 24 november 2022 Door: Thijs Vos (Partij Sleutelstad) Over de plannen voor een nieuw, groter sociaal pension op het Morspoortterrein op de grens van Transvaal en Stationsgebied is nog steeds veel onvrede in beide wijken. De wijkverenigingen van deze buurten zijn erg ontstemd over zowel deze keuze als de manier hoe hier […]

Schriftelijke vragen over het voorgenomen busverkeer in twee richtingen op de smalle Morsweg

Vragen Antwoorden Vragen Indiendatum: 26 november 2021 Door: Maarten Kersten (Partij Sleutelstad) Zoals opgenomen in de visies Leiden Duurzaam Bereikbaar en Autoluw Binnenstad streeft Leiden naar het verplaatsen van de busroutes om op die manier de Steenstraat-Stationsweg te ontzien van busverkeer. Daarbij is de voorkeursvariant van de gemeente om het doorgaand verkeer op de Turfmarkt […]

Schriftelijke Vragen: Problemen bij het participatietraject wijkvervanging Hoge Mors en het (voorgenomen) radicaal schrappen van parkeerplaatsen in de Hoge Mors

Vragen Antwoorden Vragen Indiendatum: 6 juli 2021 Door: Maarten Kersten (Partij Sleutelstad) Net als eerder bij de Professorenbuurt-Oost, de Gasthuiswijk, het Houtkwartier en de Raadsherenbuurt, staart voor de Hoge Mors een wijkvervanging in de planning. Daarbij wordt naast de nodige vervanging van het riool, ook tegelijkertijd de straten heringericht en het groen vernieuwd. Ook een […]