Schriftelijke Vragen: Het opkopen van stikstofrechten

Vragen Antwoorden Vragen Indiendatum: 23 januari 2023 Door: Thijs Vos (Partij Sleutelstad) Zoals algemeen bekend is vormt de stikstofcrisis een belangrijke barrière bij het verwezenlijken van bouw- en infrastructuurprojecten. Het college heeft de raad eind vorig jaar geïnformeerd over de recente stand van zaken middels een collegebrief1), alsmede bij de beantwoording van schriftelijke vragen van […]

Schriftelijke Vragen: De nieuwe rol van wijkbeheerders

Vragen Antwoorden Vragen Indiendatum: 21 oktober 2022 Door: Thijs Vos (Partij Sleutelstad) Op 12 juli d.d. ontvingen bewonersorganisaties een brief van de gemeente Leiden waarin werd bericht dat wijkbeheerders een nieuwe rol en naam krijgen. Waar ze eerst een ‘vooruitgeschoven post van Beheer’ waren voor de openbare ruimte en vanuit die rol diverse verantwoordelijkheden hadden op […]

Schriftelijke Vragen: Te weinig participatie en te veel kunstgras bij het speelveldje aan het Ronnie Biermanpad

Vragen Antwoorden Vragen Indiendatum: 20 oktober 2021 Door: Martine van Schaik (Partij voor de Dieren), Maarten Kersten (Partij Sleutelstad) en Ries van Walraven (SP) Het speelveld aan het Ronnie Biermanpad in de Stevenshof is deze week opnieuw ingericht. Omwonenden zijn niet tevreden met de keuze en plaatsing van de speeltoestellen. Ze geven aan dat ze […]

Schriftelijke Vragen: Windmolens

Vragen Antwoorden Vragen Indiendatum: 31 augustus 2021 Door: Maarten Kersten (Partij Sleutelstad) De aanleg van windparken, waartegen veel protest is van omwonenden, staat onder druk nu het Europese hof van justitie heeft bepaald dat Nederland de milieugevolgen niet goed in kaart brengt. Dat gaat in tegen de Europese regelgeving. De Raad van State heeft daarom […]

Schriftelijke Vragen: Ecologisch drama in het Van der Werfpark

Vragen Antwoorden Vragen Indiendatum: 24 maart 2021 Door: Maarten Kersten, Martine van Schaik (PvdD), Emma van Bree (GL), Antoine Theeuwen (SP), Roeland Storm (CDA), Abdelhaq Jermoumi (PvdA), Anandkoemar Jitan (LP) Op 21 maart 2021 publiceerde het Leidsch Dagblad een artikel over een ecologisch drama door fouten bij de opknapbeurt in het Van der Werfpark1). Er […]

Schriftelijke Vragen: Slechte score van Leiden in een onderzoek naar verduurzaming

Vragen Antwoorden Vragen Indiendatum: 13 juli 2020 Door: Maarten Kersten PS heeft recentelijk kennisgenomen van het in het Leidsch Dagblad gepubliceerde artikel ‘Zoeterwoude bijna de duurzaamste gemeente van Zuid-Holland, Leiden scoort bijzonder slecht.’ (1). In het artikel wordt vermeld dat Leiden in de onlangs gepubliceerde duurzaamheidsindex van het energiebedrijf Vattenfall op de één na laatste […]

Schriftelijke Vragen: Het Eikenprocessierups-gevaar

Vragen Antwoorden Vragen Indiendatum: 8 juli 2019 Door: Maarten Kersten Op 14 juni stelde de Partij voor de Dieren schriftelijke vragen over de eikenprocessierups en het gemeentelijke beleid daaromtrent. Zij suggereerde daarbij terecht ook een aantal bestrijdingsmethoden, conventioneel en biologisch. Sindsdien, en met name de laatste dagen, is de dreiging geculmineerd en wordt zelfs hier […]

Schriftelijke Vragen: Kunstgrasveldjes rond ondergrondse vuilcontainers

Vragen Antwoorden Vragen Indiendatum: 20 mei 2019 Door: Maarten Kersten, Antoine Theeuwen (SP) Op donderdag 31 januari 2019 werd er bij kinderopvang Smallsteps aan de Leidse Milanenhorst een kunstgrasveldje aangelegd rond de vuilcontainers. GroenLinks-wethouder Martine Leewis, gaf daarhet startsein voor. Op nog vier andere plekken in de stad worden ook plaggen nepgras rond de ondergrondse […]