Schriftelijke Vragen: Onderwijs aan kinderen van statushouders

Vragen Antwoorden Vragen Indiendatum: 5 juni 2023 Door: Famke Güler (Partij Sleutelstad) Partij Sleutelstad heeft recentelijk kennisgenomen van het op 3 juni op de website van de NOS gepubliceerde artikel “Veel te weinig onderwijs voor asielkinderen. Sommigen een jaar niet naar school”.1) In het artikel wordt gesteld dat in Nederland duizenden kinderen van statushouders niet naar […]

Schriftelijke Vragen: De grenzeloze groei van de universiteit

Vragen Antwoorden Vragen Indiendatum: 16 januari 2023 Door: Famke Güler en Eli de Graaf (beiden Partij Sleutelstad) Het aantal studenten in het universitair onderwijs groeit zowel in Leiden als in heel Nederland. Landelijk is dit van circa 200.000 in 2005 naar 329.000 in 2020 gegroeid. Dat alleen al is een groei van maar liefst 65%. […]

Schriftelijke Vragen: Segregatie in het onderwijs

Vragen Antwoorden Vragen Indiendatum: 11 november 2021 Door: Maarten Kersten (Partij Sleutelstad) Een wetswijziging uit 2014 in de Wet Educatie en Beroepsonderwijs schrijft voor dat ouders hun kinderen niet mogen inschrijven voor het derde levensjaar.1) In de gemeente Utrecht wordt deze wet omzeild, doordat kinderen op tientallen scholen in Utrecht alsnog voor driejarige leeftijd op […]