Schriftelijke Vragen: De brief van de Minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening inzake het Didam-arrest in relatie tot de herinrichting van het Rozenplein alsmede over hoe de herinrichting van het Rozenplein zich verhoudt tot het bestemmingsplan

Vragen Antwoorden Vragen Indiendatum: 30 november 2022 Door: Thijs Vos (Partij Sleutelstad) Partij Sleutelstad heeft eerder schriftelijke vragen gesteld over de voorgenomen herinrichting van het Rozenplein in de Raadsherenbuurt in relatie tot het Didam-arrest van de Hoge Raad (26 november 2021). Kort gezegd komt dit arrest er op neer dat grond en onroerend goed alleen in […]

Schriftelijke Vragen: Gevolgen Didam-arrest op herinrichting Rozenplein

Vragen Antwoorden Vragen Indiendatum: 12 februari 2022 Door: Maarten Kersten (Partij Sleutelstad) Op donderdag 23 december 2021 heeft de gemeenteraad ingestemd met het uitvoeringsbesluit Vogelwijk / Raadsherenbuurt, waaronder de keuze voor variant 2 bij de herinrichting van het Rozenpleintje in de Raadsherenbuurt. In deze variant wordt grond in bruikleen beschikbaar gesteld aan direct omwonenden. Volgens […]