Schriftelijke Vragen: Informeren van buurtbewoners over (gewelds) incidenten in het AZC

Vragen Antwoorden Vragen Indiendatum: 22 november 2023 Door: Famke Güler (Partij Sleutelstad) Tijdens een bijeenkomst van de klankbordgroep van de Leidse AZC achter de Haagse Schouweg blijkt dat er dit jaar ’veel incidenten’ zich hebben voorgedaan in het opvangcentrum, “met een steekpartij op vrijdag 13 oktober als dieptepunt” – zo meldt het Leidsch Dagblad[1]. Uit […]

Schriftelijke Vragen: Onderwijs aan kinderen van statushouders

Vragen Antwoorden Vragen Indiendatum: 5 juni 2023 Door: Famke Güler (Partij Sleutelstad) Partij Sleutelstad heeft recentelijk kennisgenomen van het op 3 juni op de website van de NOS gepubliceerde artikel “Veel te weinig onderwijs voor asielkinderen. Sommigen een jaar niet naar school”.1) In het artikel wordt gesteld dat in Nederland duizenden kinderen van statushouders niet naar […]

Schriftelijke Vragen over de door de minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening gedane uitspraken over de voorrang van statushouders bij huisvesting

Vragen Antwoorden Vragen Indiendatum: 31 mei 2022 Door: Thijs Vos (Partij Sleutelstad) PS heeft recentelijk kennisgenomen van het op de website van RTL Nieuws gepubliceerde interview met de minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening Hugo de Jonge ‘Statushouders moeten vaker voorrang krijgen bij huurhuizen.’ (1). De strekking van het interview is in de afgelopen week […]