Schriftelijke Vragen: Lage bekendheid van wijkambassadeurs en energiecoaches

Vragen Antwoorden Vragen Indiendatum: 21 september 2022 Door: Thijs Vos Voor de transitie naar duurzame energie wordt door zowel de gemeente Leiden als door georganiseerde en individuele Leidenaren al veel ondernomen. Tegelijkertijd is er ook veel onduidelijkheid over de energietransitie en weten veel Leidenaren niet waar ze aan toe zijn. Om Leidenaren te adviseren en […]

Schriftelijke Vragen: Nepparticipatie op het Betaplein

Vragen Antwoorden Vragen Indiendatum: 21 september 2022 Door:  Thijs Vos (Partij Sleutelstad) en Mitchell Wiegand Bruss (Studenten voor Leiden) Dit najaar worden op het Betaplein in de Lammenschansdriehoek felgekleurde paddenstoelen geplaatst, waaronder twee enorme exemplaren (zie bijlage) die het uitzicht op het plein gaan domineren. Het moet doorgaan als kunstwerk, genaamd ‘Onze Sporen’, dat is […]

Schriftelijke Vragen: Verbetering van het waarderingsproces van de WOZ door de BSGR

Vragen Antwoorden Vragen Indiendatum: 1 september 2022 Door: Thijs Vos (Partij Sleutelstad) en Eli de Graaf In 2021 heeft de raad bij de behandeling van de begroting van de BSGR een zienswijze aangenomen waarin de BSGR werd opgeroepen om zich extra in te spannen om WOZ-taxaties transparanter te maken en beter te verantwoorden aan woningeigenaren. […]

Schriftelijke Vragen: ‘Big, Bad, Bureaucratic Bench Battle’ aan de Oude Singel

Vragen Antwoorden Vragen Indiendatum: 29 augustus 2022 Door: Thijs Vos (Partij Sleutelstad) en Eli de Graaf Begin juni heeft Partij Sleutelstad schriftelijke vragen gesteld aan het college over het terugplaatsen van het – inmiddels – beruchte bankje op de Oude Singel ter hoogte van de Volmolengracht, dat in september 2021 was weggehaald. Dat bankje vormde […]

Schriftelijke Vragen: Leidse toezichtrapporten in de zorg

Vragen Antwoorden Vragen Indiendatum: 26 juli 2022 Door: Malcolm Jones (Partij voor de Dieren), Bo Lemmens (PvdA), Thijs Vos (Partij Sleutelstad) In een recent artikel van RTL nieuws[i] en rapport WMO-toezicht 2020[ii] is vermeld dat toezichtrapporten in de zorg bij veel gemeentes niet altijd aan het licht komen ‘Vermoedens van fraude onder de pet gehouden’. […]

Schriftelijke Vragen: Het verhogen van de lokale lasten in tijden van koopkrachtcrisis

Vragen Antwoorden Vragen Indiendatum: 22 juli 2022 Door: Eli de Graaf (Partij Sleutelstad), Maarten de Crom (VVD), Thomas van Halm (SP) en Thijs Vos (Partij Sleutelstad) Afgelopen week luidde het Nibud de noodklok voor de koopkrachtcrisis waar lage- en middeninkomens mee worden geconfronteerd. Door de hoge inflatie en enorme stijging van de energieprijzen zitten steeds […]

Schriftelijke Vragen: Woonoverlast in de Fortuinwijk

Vragen Antwoorden Vragen Indiendatum: 21 juli 2022 Door: Thijs Vos (Partij Sleutelstad) Partij Sleutelstad heeft de afgelopen tijd verschillende meldingen ontvangen over woonoverlast in corporatieflats aan de Verdisstraat en Beethovenlaan in de Fortuinwijk. Het gaat om gehorige, slecht geïsoleerde woningen. De bewoners die zich tot ons hebben gewend geven aan dat de overlast met name […]

Schriftelijke Vragen: Participatie bij het bouwproject Watergeuskade

Vragen Antwoorden Vragen Indiendatum: 21 juni 2022 Door: Thijs Vos (Partij Sleutelstad) In Leiden verrijzen de komende jaren vele nieuwbouwprojecten. Ondanks dat daarbij het adagium ‘samen maken we de stad’ wordt gebruikt verloopt het betrekken van bewoners in de praktijk met grote regelmaat problematisch. Dat werd pijnlijk geïllustreerde door de indringende inspraakreactie van de wijkvereniging […]

Schriftelijke Vragen: Burgerberaad Energietransitie

Vragen Antwoorden Vragen Indiendatum: 10 mei 2022 Door: Thijs Vos (Partij Sleutelstad) Op woensdag 9 maart 2022 bood stichting Leidse Gesprekken een oproep aan burgemeester Lenferink aan tot het houden van een burgerberaad aan als nieuwe stap in het betrekken van de bewoners van Leiden bij de energietransitie. Een burgerberaad (ook bekend als burgerforum) is […]

Schriftelijke Vragen: Gevolgen Didam-arrest

Vragen Antwoorden Vragen Indiendatum: 26 april 2022 Door: Thijs Vos (Partij Sleutelstad) Eind 2021 heeft de Hoge Raad in het Didam-arrest uitspraak gedaan over de uitgifte van grond: Voortvloeiend uit het gelijkheidsbeginsel mogen overheden grond en onroerend goed niet onderhands verkopen, maar moet sprake zijn van een openbare selectie. Enkel in specifieke gevallen, op basis […]