Schriftelijke Vragen: Gevolgen invoering Omgevingswet op Leidse bouwopgave

Vragen Antwoorden Vragen Indiendatum: 21 mei 2021 Door: Maarten Kersten Op 23 april verscheen het artikel “Nieuwe bouwcrisis dreigt door ‘onwerkbare’ megawet” in het NRC Handelsblad. In dat artikel rapporteert NRC op basis van interne documenten dat de grote steden zich zorgen maken dat de Omgevingswet de landelijke en lokale bouwambities in gevaar brengt door […]

Schriftelijke Vragen: Parkeeraanbod voor huurders in nieuwbouwprojecten

Schriftelijke Vragen over het parkeeraanbod voor huurders in nieuwbouwprojecten Vragen Antwoorden Vragen Indiendatum: 11 mei 2021 Door: Maarten Kersten (Partij Sleutelstad) Onlangs verscheen op de nieuwswebsite Den Haag FM een artikel over problemen met het parkeeraanbod in de Haagse wijk Leyenburg.1) Het parkeerbeleid is volgens het nieuwsmedium een zooitje. Kort gezegd: nieuwe bewoners hebben geen […]

Schriftelijke Vragen over de WOZ-waardering

Schriftelijke Vragen over de WOZ-waardering Vragen Antwoorden Vragen Indiendatum: 4 mei 2021 Door: Maarten Kersten (Partij Sleutelstad), Dorien Verbree (VVD), Joost Bleijie (CDA) Net als andere gemeentes is de gemeente Leiden verantwoordelijk voor het jaarlijks vaststellen van de waarde van woningen en andere onroerende zaken. In Leiden wordt dit uitgevoerd door de Belastingsamenwerking Gouwe Rijnland. […]

Schriftelijke Vragen: Inspraakprocedure LEAD en Week van de Leidse Hoogte op Doemee.leiden.nl

Vragen Antwoorden Vragen Indiendatum: 22 januari 2021 Door: Maarten Kersten In de krant heeft wethouder Spijker hoog opgegeven van het duurzame karakter van het plan Lead. Ondertussen klinken uit de buurt tegenovergestelde geluiden. De gemeenteraad heeft bij het vaststellen van de Nota van Uitgangspunten Lead door middel van een amendement aangegeven zeer te hechten aan […]

Schriftelijke Vragen: Problemen met nieuwbouw en verduurzaming in de sociale huursector

Vragen Antwoorden Vragen Indiendatum: 13 juli 2020 Door: Maarten Kersten Partij Sleutelstad heeft recentelijk kennisgenomen van het in het Leidsch Dagblad gepubliceerde artikel ‘Huurwoningen komen in gevaar’ 1). In het artikel wordt naar aanleiding van een onderzoek van drie ministeries en de koepelorganisatie van woningcorporaties Aedes de noodklok geluid over de toekomst van de sociale […]

Schriftelijke Vragen: Participatie bij Bouwprojecten

Vragen Antwoorden Vragen Indiendatum: 12 mei 2020 Door: Maarten Kersten, Josine Heijnen (CDA), Antoine Teeuwen (SP), Harbert van der Kaap (PvdD), Pieter Krol (CU) en Maarten de Crom (VVD) Op de Bloemistenlaan is een woningbouwproject in ontwikkeling. Het initiatief heeft betrekking op de herontwikkeling van de locaties van voormalige bedrijfspanden op Bloemistenlaan 50a en 51. […]

Schriftelijke Vragen: Het verloederen van sociale wijken met teveel probleemgevallen

Vragen Antwoorden Vragen Indiendatum: 3 februari 2020 Door: Maarten Kersten Vandaag, 3 februari 2020 vernamen wij in het Algemeen Dagblad en het NOS-journaal dat de koepel van sociale woningbouwcorporaties Aedes zich ernstig zorgen maakt over de verloedering van “arme” stadswijken in heel het land. Zij roept kabinet en gemeenten naar aanleiding van recent eigen onderzoek […]

Schriftelijke Vragen: Het vinden van een sociale huurwoning duurt steeds langer

Vragen Antwoorden Vragen Indiendatum: 29 mei 2019 Door: Maarten Kersten Op 27 mei 2019 lazen wij in het Leidsch Dagblad het artikel onder de kop “Vinden van een sociale huurwoning duurt steeds langer”.1) Wie op zoek is naar een sociale huurwoning in de regio Holland Rijnland, moet steeds meer geduld oefenen. De druk op de […]

Schriftelijke Vragen: Heel Holland Zakt, maar waarom voorkomt college niet snel dat Heel Leiden Zakt?!

Vragen Antwoorden Vragen Indiendatum: 8 mei 2020 Door: Maarten Kersten Uit o.a. onderzoeken van het Kennis Centrum Aanpak Funderingsproblematiek (KCAF) blijkt dat in Nederland 800.000 à 1 miljoen woningen ernstig gevaar lopen op verzakking of zelfs instorting, ten gevolge van de dramatische droogteperiode van afgelopen zomer. Verrotting van houten funderingen door grondwaterdaling of (bij directe […]

Schriftelijke Vragen: Sloopbesluit sociale huurwoningen in de Zeeheldenbuurt

Vragen Antwoorden Vragen Indiendatum: 7 mei 2019 Door: Maarten Kersten, Marc Gaulard (D66), Alex Friso (GL), Gijs Holla (PvdA), Antoine Theeuwen (SP), Pieter Krol (CU) De wijkvisie voor de Zeeheldenbuurt en het daaruit voortvloeiende sloopbesluit zijn het resultaat geweest van een uitgebreid participatieproces en onderhandelingen tussen bewoners, Portaal, de gemeente en andere organisaties. De wijkvisie […]