Schriftelijke Vragen: Stopzetten Participatieplatform Energiepark

Vragen Antwoorden Vragen Indiendatum: 6 maart 2024 Door: Thijs Vos (Partij Sleutelstad), Martine van Schaik (Partij voor de Dieren), Antoine Theeuwen (SP) en Pieter Krol (ChristenUnie) Op 30 november 2023 stemde de gemeenteraad nog unaniem in met het Bestemmingsplan Energiepark. In tijden dat het eerder regel dan uitzondering is dat bouwplannen bij de Raad van […]

Schriftelijke Vragen: Te late communicatie door ontwikkelaars aan bewoners en andere betrokkenen over de terinzagelegging van ontwerp-bestemmingsplannen

Vragen Antwoorden Vragen Indiendatum: 14 februari 2024 Door: Thijs Vos (Partij Sleutelstad) Omwonenden van en geïnteresseerden in het bouwplan Vondel en de Zwaan ontvingen op 29 januari jongstleden een nieuwsbrief van ontwikkelaar FSD, met de aankondiging dat het ontwerp-bestemmingsplan ter inzage is gelegd.[1] De zienswijzeperiode liep echter al sinds 22 december – de aankondiging vanuit […]

Schriftelijke Vragen: Mogelijke grondspeculatie en dubieuze belastingconstructies op de Motorhuis-locatie, daaruit te trekken lessen bij andere gebiedsontwikkelingen en de minnelijke overeenkomst tussen de gemeente en De Vijf Beuken

Vragen Antwoorden Vragen Indiendatum: 17 januari 2024 Door: Thijs Vos (Partij Sleutelstad) en Antoine Theeuwen (SP) Drie jaar geleden schreef het college in de Gebiedsvisie Vondelkwartier dat zij door de eigenaar van Motorhuis (Spuigroep BV) is benaderd met het idee om op de Motorhuis-locatie woningbouw te realiseren. Mede naar aanleiding daarvan is de gemeente samen […]

Schriftelijke Vragen: Netcongestie en woningbouw

Vragen Antwoorden Vragen Indiendatum: 13 september 2023 Door: Thijs Vos (Partij Sleutelstad) De krapte op het elektriciteitsnet is een groot probleem. In Leiden Zuidwest en een deel van Noord is de capaciteit van het stroomnet reeds bereikt. Grootgebruikers als bedrijven kunnen in deze wijken niet meer aangesloten worden op het net. In andere delen van […]

Schriftelijke Vragen: Erfpacht

Vragen Antwoorden Vragen Indiendatum: 29 augustus 2023 Door: Thijs Vos (Partij Sleutelstad) Meer dan honderd Haagse erfpachters werden eerder dit jaar opgeschikt door een gigantische stijging van de erfpachtcanon: waar zij eerder slechts een paar tientjes per jaar betaalden steeg dit na hertaxatie naar duizenden euro’s. Het gaat om bedragen die verhonderdvoudigen. In het meest […]

Schriftelijke Vragen: De parels van Leiden

Vragen Antwoorden Vragen Indiendatum: 9 augustus 2023 Door: Thijs Vos (Partij Sleutelstad) Onder de naam “De Leidse Parels” verschijnen op 71 plekken in Leiden woningen op onverwachte plaatsen met een architectuur die vaak sterk afwijkt van de omgeving. Het idee is om zo op ‘vergeten plekken’ het straatbeeld te verlevendigen en tegelijkertijd op creatieve wijze […]

Schriftelijke Vragen: Bouwplannen in het Vondelkwartier

Vragen Antwoorden Vragen Indiendatum: 20 juli 2023 Door: Thijs Vos (Partij Sleutelstad) De gemeenteraad heeft in december 2020 ingestemd met het Ontwikkelperspectief De Mors en de Gebiedsvisie Vondelkwartier. Daarmee wordt het Vondelkwartier getransformeerd naar een gemengd woon-werkgebied, waar in totaal meer dan duizend woningen toegevoegd worden. Sinds de vaststelling van de gebiedsvisie is de raad […]

Schriftelijke Vragen: Participatie in de Rivierenbuurt

Vragen Antwoorden Vragen Indiendatum: 20 juli 2023 Door: Thijs Vos (Partij Sleutelstad) De Rivierenbuurt gaat komende jaren flink op de schop: De twaalf verouderde flats worden gesloopt en er komen zo’n 450 à 500 nieuwe, energiezuinige woningen voor terug. Tegelijkertijd wordt ook de openbare ruimte opnieuw ingericht. Door de gemeente wordt op dit moment gewerkt […]

Schriftelijke Vragen: Het uit huis zetten van een jonge Leidse wees

Vragen Antwoorden Vragen Indiendatum: 13 juli 2023 Door: Pieter Krol (ChristenUnie), Thijs Vos, Famke Güler (beiden Partij Sleutelstad) en Thomas van Halm (SP) Een halfjaar na het overlijden van haar moeder dreigt de jonge Leidse vrouw Senna Delfos door woningbouwcorporatie De Sleutels uit huis gezet te worden. De Sleutels vindt dat de woning te groot […]

Schriftelijke Vragen: Betaalbaar bouwen in de Lammenschansdriehoek

Vragen Antwoorden Vragen Indiendatum: 9 februari 2023 Door: Thijs Vos (Partij Sleutelstad) In Leiden is er een groot tekort aan betaalbare woningen. Dat geldt in het bijzonder voor corporatiewoningen en betaalbare koopwoningen. Voor het toevoegen van betaalbare woningen krijgt Leiden voor vier locaties subsidie van de rijksoverheid: de Lammenschansstrip, het Werninkterrein, Leiden Campus – Stationsgebied, […]