Schriftelijke Vragen: Problemen met nieuwbouw en verduurzaming in de sociale huursector

Vragen Antwoorden Vragen Indiendatum: 13 juli 2020 Door: Maarten Kersten Partij Sleutelstad heeft recentelijk kennisgenomen van het in het Leidsch Dagblad gepubliceerde artikel ‘Huurwoningen komen in gevaar’ 1). In het artikel wordt naar aanleiding van een onderzoek van drie ministeries en de koepelorganisatie van woningcorporaties Aedes de noodklok geluid over de toekomst van de sociale […]

Schriftelijke Vragen: Participatie bij Bouwprojecten

Vragen Antwoorden Vragen Indiendatum: 12 mei 2020 Door: Maarten Kersten, Josine Heijnen (CDA), Antoine Teeuwen (SP), Harbert van der Kaap (PvdD), Pieter Krol (CU) en Maarten de Crom (VVD) Op de Bloemistenlaan is een woningbouwproject in ontwikkeling. Het initiatief heeft betrekking op de herontwikkeling van de locaties van voormalige bedrijfspanden op Bloemistenlaan 50a en 51. […]

Schriftelijke Vragen: Het verloederen van sociale wijken met teveel probleemgevallen

Vragen Antwoorden Vragen Indiendatum: 3 februari 2020 Door: Maarten Kersten Vandaag, 3 februari 2020 vernamen wij in het Algemeen Dagblad en het NOS-journaal dat de koepel van sociale woningbouwcorporaties Aedes zich ernstig zorgen maakt over de verloedering van “arme” stadswijken in heel het land. Zij roept kabinet en gemeenten naar aanleiding van recent eigen onderzoek […]

Schriftelijke Vragen: Het vinden van een sociale huurwoning duurt steeds langer

Vragen Antwoorden Vragen Indiendatum: 29 mei 2019 Door: Maarten Kersten Op 27 mei 2019 lazen wij in het Leidsch Dagblad het artikel onder de kop “Vinden van een sociale huurwoning duurt steeds langer”.1) Wie op zoek is naar een sociale huurwoning in de regio Holland Rijnland, moet steeds meer geduld oefenen. De druk op de […]

Schriftelijke Vragen: Heel Holland Zakt, maar waarom voorkomt college niet snel dat Heel Leiden Zakt?!

Vragen Antwoorden Vragen Indiendatum: 8 mei 2020 Door: Maarten Kersten Uit o.a. onderzoeken van het Kennis Centrum Aanpak Funderingsproblematiek (KCAF) blijkt dat in Nederland 800.000 à 1 miljoen woningen ernstig gevaar lopen op verzakking of zelfs instorting, ten gevolge van de dramatische droogteperiode van afgelopen zomer. Verrotting van houten funderingen door grondwaterdaling of (bij directe […]

Schriftelijke Vragen: Sloopbesluit sociale huurwoningen in de Zeeheldenbuurt

Vragen Antwoorden Vragen Indiendatum: 7 mei 2019 Door: Maarten Kersten, Marc Gaulard (D66), Alex Friso (GL), Gijs Holla (PvdA), Antoine Theeuwen (SP), Pieter Krol (CU) De wijkvisie voor de Zeeheldenbuurt en het daaruit voortvloeiende sloopbesluit zijn het resultaat geweest van een uitgebreid participatieproces en onderhandelingen tussen bewoners, Portaal, de gemeente en andere organisaties. De wijkvisie […]