Schriftelijke Vragen: Woonoverlast in de Fortuinwijk

Vragen Antwoorden Vragen Indiendatum: 21 juli 2022 Door: Thijs Vos (Partij Sleutelstad) Partij Sleutelstad heeft de afgelopen tijd verschillende meldingen ontvangen over woonoverlast in corporatieflats aan de Verdisstraat en Beethovenlaan in de Fortuinwijk. Het gaat om gehorige, slecht geïsoleerde woningen. De bewoners die zich tot ons hebben gewend geven aan dat de overlast met name […]

Schriftelijke Vragen: Participatie bij het bouwproject Watergeuskade

Vragen Antwoorden Vragen Indiendatum: 21 juni 2022 Door: Thijs Vos (Partij Sleutelstad) In Leiden verrijzen de komende jaren vele nieuwbouwprojecten. Ondanks dat daarbij het adagium ‘samen maken we de stad’ wordt gebruikt verloopt het betrekken van bewoners in de praktijk met grote regelmaat problematisch. Dat werd pijnlijk geïllustreerde door de indringende inspraakreactie van de wijkvereniging […]

Schriftelijke Vragen over de door de minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening gedane uitspraken over de voorrang van statushouders bij huisvesting

Vragen Antwoorden Vragen Indiendatum: 31 mei 2022 Door: Thijs Vos (Partij Sleutelstad) PS heeft recentelijk kennisgenomen van het op de website van RTL Nieuws gepubliceerde interview met de minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening Hugo de Jonge ‘Statushouders moeten vaker voorrang krijgen bij huurhuizen.’ (1). De strekking van het interview is in de afgelopen week […]

Schriftelijke Vragen: Gevolgen Didam-arrest

Vragen Antwoorden Vragen Indiendatum: 26 april 2022 Door: Thijs Vos (Partij Sleutelstad) Eind 2021 heeft de Hoge Raad in het Didam-arrest uitspraak gedaan over de uitgifte van grond: Voortvloeiend uit het gelijkheidsbeginsel mogen overheden grond en onroerend goed niet onderhands verkopen, maar moet sprake zijn van een openbare selectie. Enkel in specifieke gevallen, op basis […]

Schriftelijke Vragen: Verkeerssituatie en scheuren woningen Staalwijkstraat

Vragen Antwoorden Vragen Indiendatum: 5 april 2022 Door: Thijs Vos (Partij Sleutelstad) Bij de herinrichting van rotonde Herenstraat / Koninginnelaan is de toegang tot de Leuvenstraat vanaf Zuidwest afgesloten voor autoverkeer, waardoor deze straat niet meer gebruikt kan worden om naar het centrum te rijden. Als gevolg hiervan heeft veel van het autoverkeer zich verplaatst […]

Schriftelijke Vragen: Gevolgen Didam-arrest op herinrichting Rozenplein

Vragen Antwoorden Vragen Indiendatum: 12 februari 2022 Door: Maarten Kersten (Partij Sleutelstad) Op donderdag 23 december 2021 heeft de gemeenteraad ingestemd met het uitvoeringsbesluit Vogelwijk / Raadsherenbuurt, waaronder de keuze voor variant 2 bij de herinrichting van het Rozenpleintje in de Raadsherenbuurt. In deze variant wordt grond in bruikleen beschikbaar gesteld aan direct omwonenden. Volgens […]

Schriftelijke Vragen: Omgang met inspraak van omwonenden bij de herinrichting van speelplaatsen in de Stevenshof en het Houtkwartier

Vragen Antwoorden Vragen Indiendatum: 14 december 2021 Door: Maarten Kersten (Partij Sleutelstad) De afgelopen maanden is het veld aan het Ronnie Biermanpad heringericht. Waar ooit sprake was van uitzicht op de mooie polder zijn hier tot groot verdriet en frustratie van omwonenden tweedehandsspeeltoestellen en felblauw kunstgras dat in de ramen van omwonenden weerschijnt teruggekomen, waarmee […]

Schriftelijke Vragen: Verhuur en verkoop van gemeentelijk vastgoed

Vragen Antwoorden Vragen Indiendatum: 12 oktober 2021 Door: Maarten Kersten (Partij Sleutelstad) De gemeente Leiden bezit sinds jaar en dag een groot aantal panden in de stad. Uit eerdere raadsvragen bleek dat het tien jaar geleden zelfs om honderden panden ging. Een belangrijk deel daarvan werd verhuurd, maar daarbij was destijds sprake van een totale […]

Schriftelijke Vragen: Gevolgen invoering Omgevingswet op Leidse bouwopgave

Vragen Antwoorden Vragen Indiendatum: 21 mei 2021 Door: Maarten Kersten Op 23 april verscheen het artikel “Nieuwe bouwcrisis dreigt door ‘onwerkbare’ megawet” in het NRC Handelsblad. In dat artikel rapporteert NRC op basis van interne documenten dat de grote steden zich zorgen maken dat de Omgevingswet de landelijke en lokale bouwambities in gevaar brengt door […]

Schriftelijke Vragen: Parkeeraanbod voor huurders in nieuwbouwprojecten

Schriftelijke Vragen over het parkeeraanbod voor huurders in nieuwbouwprojecten Vragen Antwoorden Vragen Indiendatum: 11 mei 2021 Door: Maarten Kersten (Partij Sleutelstad) Onlangs verscheen op de nieuwswebsite Den Haag FM een artikel over problemen met het parkeeraanbod in de Haagse wijk Leyenburg.1) Het parkeerbeleid is volgens het nieuwsmedium een zooitje. Kort gezegd: nieuwe bewoners hebben geen […]