Schriftelijke Vragen: Betaalbaar bouwen in de Lammenschansdriehoek

Vragen Antwoorden Vragen Indiendatum: 9 februari 2023 Door: Thijs Vos (Partij Sleutelstad) In Leiden is er een groot tekort aan betaalbare woningen. Dat geldt in het bijzonder voor corporatiewoningen en betaalbare koopwoningen. Voor het toevoegen van betaalbare woningen krijgt Leiden voor vier locaties subsidie van de rijksoverheid: de Lammenschansstrip, het Werninkterrein, Leiden Campus – Stationsgebied, […]

Schriftelijke Vragen: Het opkopen van stikstofrechten

Vragen Antwoorden Vragen Indiendatum: 23 januari 2023 Door: Thijs Vos (Partij Sleutelstad) Zoals algemeen bekend is vormt de stikstofcrisis een belangrijke barrière bij het verwezenlijken van bouw- en infrastructuurprojecten. Het college heeft de raad eind vorig jaar geïnformeerd over de recente stand van zaken middels een collegebrief1), alsmede bij de beantwoording van schriftelijke vragen van […]

Schriftelijke Vragen: De grenzeloze groei van de universiteit

Vragen Antwoorden Vragen Indiendatum: 16 januari 2023 Door: Famke Güler en Eli de Graaf (beiden Partij Sleutelstad) Het aantal studenten in het universitair onderwijs groeit zowel in Leiden als in heel Nederland. Landelijk is dit van circa 200.000 in 2005 naar 329.000 in 2020 gegroeid. Dat alleen al is een groei van maar liefst 65%. […]

Schriftelijke Vragen: het toveren van woontorens uit de hoge hoed

Vragen Antwoorden Vragen Indiendatum: 9 januari 2023 Door: Thijs Vos (Partij Sleutelstad) Daags voor Kerst maakte het college per persbericht bekend dat er bovenop de Kopermolen in de Merenwijk een extra flat van acht bouwlagen komt. Een dergelijke woontoren is nooit voorzien in de plannen die zijn vastgelegd in het Gebiedspaspoort Hart van de Merenwijk […]

Schriftelijke Vragen: Nieuwe dienstregeling van de NS

Vragen Antwoorden Vragen Indiendatum: 19 december 2022 Door: Thijs Vos (Partij Sleutelstad) Op zondag 11 december j.l. is de nieuwe dienstregeling van de NS ingegaan. Door grote personeelstekorten heeft de NS flink gesneden in het treinverkeer: het aanbod van treinen wordt met 10-15% verlaagd. Uit een doorrekening van de bereikbaarheidseffecten door mobiliteitsadviesbureau Movares blijkt dat de […]

Schriftelijke Vragen: Haalbaarheid van de bouwopgave

Vragen Antwoorden Vragen Indiendatum: 5 december 2022 Door: Thijs Vos (Partij Sleutelstad) en Tom Leest (VVD) Leiden staat voor een enorme bouwopgave: in 2030 moeten er 8.800 woningen zijn toegevoegd aan de woningvoorraad. In het beleidsakkoord is door de college dragende partijen afgesproken om de bouwproductie te verhogen naar ruim 1.000 woningen per jaar (ter […]

Schriftelijke Vragen: Woonoverlast in de Fortuinwijk

Vragen Antwoorden Vragen Indiendatum: 21 juli 2022 Door: Thijs Vos (Partij Sleutelstad) Partij Sleutelstad heeft de afgelopen tijd verschillende meldingen ontvangen over woonoverlast in corporatieflats aan de Verdisstraat en Beethovenlaan in de Fortuinwijk. Het gaat om gehorige, slecht geïsoleerde woningen. De bewoners die zich tot ons hebben gewend geven aan dat de overlast met name […]

Schriftelijke Vragen: Participatie bij het bouwproject Watergeuskade

Vragen Antwoorden Vragen Indiendatum: 21 juni 2022 Door: Thijs Vos (Partij Sleutelstad) In Leiden verrijzen de komende jaren vele nieuwbouwprojecten. Ondanks dat daarbij het adagium ‘samen maken we de stad’ wordt gebruikt verloopt het betrekken van bewoners in de praktijk met grote regelmaat problematisch. Dat werd pijnlijk geïllustreerde door de indringende inspraakreactie van de wijkvereniging […]

Schriftelijke Vragen over de door de minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening gedane uitspraken over de voorrang van statushouders bij huisvesting

Vragen Antwoorden Vragen Indiendatum: 31 mei 2022 Door: Thijs Vos (Partij Sleutelstad) PS heeft recentelijk kennisgenomen van het op de website van RTL Nieuws gepubliceerde interview met de minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening Hugo de Jonge ‘Statushouders moeten vaker voorrang krijgen bij huurhuizen.’ (1). De strekking van het interview is in de afgelopen week […]

Schriftelijke Vragen: Gevolgen Didam-arrest

Vragen Antwoorden Vragen Indiendatum: 26 april 2022 Door: Thijs Vos (Partij Sleutelstad) Eind 2021 heeft de Hoge Raad in het Didam-arrest uitspraak gedaan over de uitgifte van grond: Voortvloeiend uit het gelijkheidsbeginsel mogen overheden grond en onroerend goed niet onderhands verkopen, maar moet sprake zijn van een openbare selectie. Enkel in specifieke gevallen, op basis […]