Schriftelijke Vragen: Verkeerssituatie en scheuren woningen Staalwijkstraat

Vragen Antwoorden Vragen Indiendatum: 5 april 2022 Door: Thijs Vos (Partij Sleutelstad) Bij de herinrichting van rotonde Herenstraat / Koninginnelaan is de toegang tot de Leuvenstraat vanaf Zuidwest afgesloten voor autoverkeer, waardoor deze straat niet meer gebruikt kan worden om naar het centrum te rijden. Als gevolg hiervan heeft veel van het autoverkeer zich verplaatst […]

Schriftelijke Vragen: Gevolgen Didam-arrest op herinrichting Rozenplein

Vragen Antwoorden Vragen Indiendatum: 12 februari 2022 Door: Maarten Kersten (Partij Sleutelstad) Op donderdag 23 december 2021 heeft de gemeenteraad ingestemd met het uitvoeringsbesluit Vogelwijk / Raadsherenbuurt, waaronder de keuze voor variant 2 bij de herinrichting van het Rozenpleintje in de Raadsherenbuurt. In deze variant wordt grond in bruikleen beschikbaar gesteld aan direct omwonenden. Volgens […]

Schriftelijke Vragen: Omgang met inspraak van omwonenden bij de herinrichting van speelplaatsen in de Stevenshof en het Houtkwartier

Vragen Antwoorden Vragen Indiendatum: 14 december 2021 Door: Maarten Kersten (Partij Sleutelstad) De afgelopen maanden is het veld aan het Ronnie Biermanpad heringericht. Waar ooit sprake was van uitzicht op de mooie polder zijn hier tot groot verdriet en frustratie van omwonenden tweedehandsspeeltoestellen en felblauw kunstgras dat in de ramen van omwonenden weerschijnt teruggekomen, waarmee […]

Schriftelijke Vragen: Verhuur en verkoop van gemeentelijk vastgoed

Vragen Antwoorden Vragen Indiendatum: 12 oktober 2021 Door: Maarten Kersten (Partij Sleutelstad) De gemeente Leiden bezit sinds jaar en dag een groot aantal panden in de stad. Uit eerdere raadsvragen bleek dat het tien jaar geleden zelfs om honderden panden ging. Een belangrijk deel daarvan werd verhuurd, maar daarbij was destijds sprake van een totale […]

Schriftelijke Vragen: Gevolgen invoering Omgevingswet op Leidse bouwopgave

Vragen Antwoorden Vragen Indiendatum: 21 mei 2021 Door: Maarten Kersten Op 23 april verscheen het artikel “Nieuwe bouwcrisis dreigt door ‘onwerkbare’ megawet” in het NRC Handelsblad. In dat artikel rapporteert NRC op basis van interne documenten dat de grote steden zich zorgen maken dat de Omgevingswet de landelijke en lokale bouwambities in gevaar brengt door […]

Schriftelijke Vragen: Parkeeraanbod voor huurders in nieuwbouwprojecten

Schriftelijke Vragen over het parkeeraanbod voor huurders in nieuwbouwprojecten Vragen Antwoorden Vragen Indiendatum: 11 mei 2021 Door: Maarten Kersten (Partij Sleutelstad) Onlangs verscheen op de nieuwswebsite Den Haag FM een artikel over problemen met het parkeeraanbod in de Haagse wijk Leyenburg.1) Het parkeerbeleid is volgens het nieuwsmedium een zooitje. Kort gezegd: nieuwe bewoners hebben geen […]

Schriftelijke Vragen over de WOZ-waardering

Schriftelijke Vragen over de WOZ-waardering Vragen Antwoorden Vragen Indiendatum: 4 mei 2021 Door: Maarten Kersten (Partij Sleutelstad), Dorien Verbree (VVD), Joost Bleijie (CDA) Net als andere gemeentes is de gemeente Leiden verantwoordelijk voor het jaarlijks vaststellen van de waarde van woningen en andere onroerende zaken. In Leiden wordt dit uitgevoerd door de Belastingsamenwerking Gouwe Rijnland. […]

Schriftelijke Vragen: Inspraakprocedure LEAD en Week van de Leidse Hoogte op Doemee.leiden.nl

Vragen Antwoorden Vragen Indiendatum: 22 januari 2021 Door: Maarten Kersten In de krant heeft wethouder Spijker hoog opgegeven van het duurzame karakter van het plan Lead. Ondertussen klinken uit de buurt tegenovergestelde geluiden. De gemeenteraad heeft bij het vaststellen van de Nota van Uitgangspunten Lead door middel van een amendement aangegeven zeer te hechten aan […]

Schriftelijke Vragen: Problemen met nieuwbouw en verduurzaming in de sociale huursector

Vragen Antwoorden Vragen Indiendatum: 13 juli 2020 Door: Maarten Kersten Partij Sleutelstad heeft recentelijk kennisgenomen van het in het Leidsch Dagblad gepubliceerde artikel ‘Huurwoningen komen in gevaar’ 1). In het artikel wordt naar aanleiding van een onderzoek van drie ministeries en de koepelorganisatie van woningcorporaties Aedes de noodklok geluid over de toekomst van de sociale […]

Schriftelijke Vragen: Participatie bij Bouwprojecten

Vragen Antwoorden Vragen Indiendatum: 12 mei 2020 Door: Maarten Kersten, Josine Heijnen (CDA), Antoine Teeuwen (SP), Harbert van der Kaap (PvdD), Pieter Krol (CU) en Maarten de Crom (VVD) Op de Bloemistenlaan is een woningbouwproject in ontwikkeling. Het initiatief heeft betrekking op de herontwikkeling van de locaties van voormalige bedrijfspanden op Bloemistenlaan 50a en 51. […]