Schriftelijke Vragen: Netcongestie en woningbouw

Vragen Antwoorden Vragen Indiendatum: 13 september 2023 Door: Thijs Vos (Partij Sleutelstad) De krapte op het elektriciteitsnet is een groot probleem. In Leiden Zuidwest en een deel van Noord is de capaciteit van het stroomnet reeds bereikt. Grootgebruikers als bedrijven kunnen in deze wijken niet meer aangesloten worden op het net. In andere delen van […]

Schriftelijke Vragen: Erfpacht

Vragen Antwoorden Vragen Indiendatum: 29 augustus 2023 Door: Thijs Vos (Partij Sleutelstad) Meer dan honderd Haagse erfpachters werden eerder dit jaar opgeschikt door een gigantische stijging van de erfpachtcanon: waar zij eerder slechts een paar tientjes per jaar betaalden steeg dit na hertaxatie naar duizenden euro’s. Het gaat om bedragen die verhonderdvoudigen. In het meest […]

Schriftelijke Vragen: De parels van Leiden

Vragen Antwoorden Vragen Indiendatum: 9 augustus 2023 Door: Thijs Vos (Partij Sleutelstad) Onder de naam “De Leidse Parels” verschijnen op 71 plekken in Leiden woningen op onverwachte plaatsen met een architectuur die vaak sterk afwijkt van de omgeving. Het idee is om zo op ‘vergeten plekken’ het straatbeeld te verlevendigen en tegelijkertijd op creatieve wijze […]

Schriftelijke Vragen: Bouwplannen in het Vondelkwartier

Vragen Antwoorden Vragen Indiendatum: 20 juli 2023 Door: Thijs Vos (Partij Sleutelstad) De gemeenteraad heeft in december 2020 ingestemd met het Ontwikkelperspectief De Mors en de Gebiedsvisie Vondelkwartier. Daarmee wordt het Vondelkwartier getransformeerd naar een gemengd woon-werkgebied, waar in totaal meer dan duizend woningen toegevoegd worden. Sinds de vaststelling van de gebiedsvisie is de raad […]

Schriftelijke Vragen: Participatie in de Rivierenbuurt

Vragen Antwoorden Vragen Indiendatum: 20 juli 2023 Door: Thijs Vos (Partij Sleutelstad) De Rivierenbuurt gaat komende jaren flink op de schop: De twaalf verouderde flats worden gesloopt en er komen zo’n 450 à 500 nieuwe, energiezuinige woningen voor terug. Tegelijkertijd wordt ook de openbare ruimte opnieuw ingericht. Door de gemeente wordt op dit moment gewerkt […]

Schriftelijke Vragen: Het uit huis zetten van een jonge Leidse wees

Vragen Antwoorden Vragen Indiendatum: 13 juli 2023 Door: Pieter Krol (ChristenUnie), Thijs Vos, Famke Güler (beiden Partij Sleutelstad) en Thomas van Halm (SP) Een halfjaar na het overlijden van haar moeder dreigt de jonge Leidse vrouw Senna Delfos door woningbouwcorporatie De Sleutels uit huis gezet te worden. De Sleutels vindt dat de woning te groot […]

Schriftelijke Vragen: Betaalbaar bouwen in de Lammenschansdriehoek

Vragen Antwoorden Vragen Indiendatum: 9 februari 2023 Door: Thijs Vos (Partij Sleutelstad) In Leiden is er een groot tekort aan betaalbare woningen. Dat geldt in het bijzonder voor corporatiewoningen en betaalbare koopwoningen. Voor het toevoegen van betaalbare woningen krijgt Leiden voor vier locaties subsidie van de rijksoverheid: de Lammenschansstrip, het Werninkterrein, Leiden Campus – Stationsgebied, […]

Schriftelijke Vragen: Het opkopen van stikstofrechten

Vragen Antwoorden Vragen Indiendatum: 23 januari 2023 Door: Thijs Vos (Partij Sleutelstad) Zoals algemeen bekend is vormt de stikstofcrisis een belangrijke barrière bij het verwezenlijken van bouw- en infrastructuurprojecten. Het college heeft de raad eind vorig jaar geïnformeerd over de recente stand van zaken middels een collegebrief1), alsmede bij de beantwoording van schriftelijke vragen van […]

Schriftelijke Vragen: De grenzeloze groei van de universiteit

Vragen Antwoorden Vragen Indiendatum: 16 januari 2023 Door: Famke Güler en Eli de Graaf (beiden Partij Sleutelstad) Het aantal studenten in het universitair onderwijs groeit zowel in Leiden als in heel Nederland. Landelijk is dit van circa 200.000 in 2005 naar 329.000 in 2020 gegroeid. Dat alleen al is een groei van maar liefst 65%. […]

Schriftelijke Vragen: het toveren van woontorens uit de hoge hoed

Vragen Antwoorden Vragen Indiendatum: 9 januari 2023 Door: Thijs Vos (Partij Sleutelstad) Daags voor Kerst maakte het college per persbericht bekend dat er bovenop de Kopermolen in de Merenwijk een extra flat van acht bouwlagen komt. Een dergelijke woontoren is nooit voorzien in de plannen die zijn vastgelegd in het Gebiedspaspoort Hart van de Merenwijk […]