MOTIE:

Datum: 17 september 2020

Mede-indiener: Maarten Kersten

Onderwerp: Kaderbrief 2020-2024

Status: Aangenomen

Voor: Partij Sleutelstad, D66, GL, PvdA, CDA, SP, PvdD, ChristenUnie, LP (32)

Tegen: VVD (6)

De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 17 september 2020,

Constaterende dat

  • de gemeente de standaardvoorwaarden opstelt en bemiddelt bij een schuldhulpregeling;
  • de aflospauze als instrument al bestaat, deze weinig bekend is, en alleen op verzoek van de schuldenaar mogelijk is;

Overwegende dat

  • een op de vijf huishoudens problematische schulden heeft en een schuldhulptraject lang en intensief is;
  • een aflospauze mensen in een schuldhulptraject de mogelijkheid biedt even op adem te komen zodat het traject voor hen beter vol te houden is;

Verzoekt het College

  • in de minnelijke regeling tussen schuldeiser en schuldenaar het recht op een aflospauze van twee maanden standaard in de voorwaarden op te nemen.

Abdelhaq Jermoumi (PvdA)
Tiny Klever (PvdA)
Eric Krijgsman (D66)
Thomas van Halm (SP)
Hester van Kruijsen (GroenLinks)
Maarten Kersten (PS)