MOTIE:

Datum: 17 september 2020

Mede-indiener: Maarten Kersten

Onderwerp: Kaderbrief 2020-2024

Status: Aangenomen

Voor: Partij Sleutelstad, D66, GL, PvdA, CDA, SP, PvdD, ChristenUnie (32)

Tegen: VVD, LP (8)

De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 17 september 2020,

Constaterende dat

  • Het wegvallen van de subsidie Fonds Podiumkunsten bij PS|Theater tot grote problemen leidt en zelfs hun voortbestaan in gevaar brengt;
  • Er in het Lucas van Leyden-fonds enige financiële ruimte is om de pijn in andere delen van het programma cultuur te verzachten

Overwegende dat

  • Het in deze bijzondere tijd verstandig zou zijn om voor een deel van de laatste tranche die begroot is voor het Lucas van Leyden-fonds een bredere culturele besteding te zoeken dan kunst in de openbare ruimte
  • PS|Theater van groot belang is voor het uitvoeren van de Cultuurnota

Verzoekt het college om

  • €100.000 euro van de laatste tranche van het Lucas van Leyden-fonds af te halen en deze te besteden aan PS|Theater: €50.000 voor 2021 en €50.000 voor 2022.

Pieter Krol (ChristenUnie)
Maarten Kersten (Partij Sleutelstad)
Walter van Peijpe (GroenLinks)
Tiny Klever (Partij van de Arbeid)