MOTIE:

Datum: 6 april 2023

Mede-indiener: Thijs Vos

Onderwerp: Kaderbesluit gebiedsontwikkeling Park De Zwijger en aanvullende kaders Leidse Ring Noord Willem de Zwijgerlaan

Status: Verworpen

Voor: Partij Sleutelstad, VVD (8)

Tegen: GL, D66, PvdA, PvdD, SvL, CDA, SP, CU (0)

De raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 6 april 2023,

Constaterende dat

  • Als onderdeel van de gebiedsontwikkeling het gehele woningbezit van de Sleutels en een deel van het woningbezit van Ons Doel zal worden gesloopt;
  • Na sloop-nieuwbouw bewoners uitgesloten zijn van een parkeervergunning;
  • Bewoners die nu wel een parkvergunning hebben, geen aanspraak kunnen maken op een parkeervergunning als zij terugkeren naar dit gebied of als zij verhuizen naar een (sloop-)nieuwbouwwoning;

Overwegende dat

  • Het regelmatig voorkomt dat bij sloop-nieuwbouw terugkerende bewoners een garantie of voorrang krijgen op een inpandige parkeerplaats;
  • Het bij de bouwprojecten in dit gebied nog niet zeker is dat terugkerende bewoners een garantie of voorrang krijgen;[1]

Verzoekt het college om

  • Er bij De Sleutels en Ons Doel op aan te dringen dat bewoners die een parkeervergunning hebben:
    • de garantie krijgen dat ze recht hebben op een inpandige parkeerplaats bij terugkeer naar een woning in het plangebied;
    • voorrang krijgen op een inpandige parkeerplaats als zij verhuizen naar een woning buiten het plangebied en geen aanspraak kunnen maken op een parkeervergunning.

Thijs Vos – Partij Sleutelstad

Tom Leest – VVD

 

[1] Zie beantwoording technische vragen