MOTIE:

Datum: 17 september 2020

Mede-indiener: Maarten Kersten

Onderwerp: Kaderbrief 2020-2024

Status: Aangenomen

Voor: Partij Sleutelstad, CDA, ChristenUnie, LP (6)

Tegen: D66, GL, VVD, PvdA, PvdD, SP (32)

De raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 17 september 2020,

Constaterende dat,

  • Bewoners langs de Churchilllaan specifiek, maar inwoners in het algemeen geluidsoverlast door motorgeluid ervaren;
  • Doorstroom van verkeer door verkeerslichten beperkt wordt;
  • Dit leidt tot een verhoogde CO2-uitstoot.

Overwegende dat,

  • Verkeer dat niet hoeft te stoppen minder motorgeluid veroorzaakt t.o.v. verkeer dat moet stoppen en weer moet optrekken;
  • Dit één van de weinige manieren is om (extreem) motorgeluid tegen te gaan;
  • Verkeer dat niet hoeft te stoppen minder CO2 uitstoot dan verkeer dat moet stoppen en weer moet optrekken;
  • Dit één van de weinige manieren is om CO2-uitstoot vanuit de gemeentelijk beleid te beïnvloeden is.

Verzoekt het college,

  • te onderzoeken of een groene golf op de Churchillaan mogelijk is;
  • te onderzoeken of dit ook op andere plekken in de stad is in te voeren;
  • de resultaten voor het einde van 2020 aan de Raad te presenteren om hier verder over te kunnen beslissen.

Joost Bleijie – CDA
Roeland Storm – CDA
Maarten Kersten – Partij Sleutelstad