MOTIE:

Datum: 13 & 15 juli 2021

Mede-indiener: Maarten Kersten

Onderwerp: Kaderbrief 2021-2025

Status: Verworpen

Voor: Partij Sleutelstad,  D66, PvdD, SP, CU, LP (18)

Tegen: GL, VVD, PvdA, CDA (20)

De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 13 en 15 juli 2021,

Constaterende dat

 • Veel Leidenaren ernstige overlast ondervinden van onnodig en overlastgevend motorlawaai (met name van motorfietsen): Begin dit jaar had het meldpunt van het burgerinitiatief Stop Motorlawaai al 150 overlastmeldingen ontvangen;
 • Het RIVM waarschuwt voor de risico’s van wegverkeerslawaai voor de volksgezondheid – bijna 1 miljoen Nederlanders lopen door dit lawaai risico op hart- en vaatziektes – en aandringt dat er op korte en lange termijn drastische maatregelen moeten worden genomen;
 • Er een burgemeesterslobby is gestart richting het rijk tegen overlastgevend motorlawaai en dat inmiddels 60 gemeentes zich daarbij hebben aangesloten.

Overwegende dat

 • Dergelijk motorlawaai nu al verboden is, maar dat dit verbod te weinig wordt gehandhaafd;
 • Het hoog tijd is om de problemen rond motorlawaai aan te pakken en dat daar reeds al mogelijkheden voor zijn die elders in Nederland al worden toegepast;
 • Agenten nu al op basis van hun eigen gehoor boetes kunnen uitschrijven bij overtreding van artikel 57 RVV (verbod onnodig lawaai maken) zonder dat daar enige meting voor nodig is én een motorvoertuig kan aanmelden voor een zogenaamde WOK (wachten op eigen keuring). Deze methode wordt nu al in andere veiligheidsregio’s ingezet en is in het kader van controles op bromfietsen ook al een keer in Leiden ingezet;
 • Het verhogen van de pakkans een goede manier is om overlastgevend motorlawaai tegen te gaan en mogelijk ook een positief effect heeft op het terugdringen van te hard rijden;
 • Het houden van korte prikacties geen hoge kosten voor de politie zijn verbonden en ook geen hoge personele inzet van de politie is vereist.

Verzoekt het college c.q. de burgemeester om

 • Te pleiten voor een hogere prioriteit voor handhaving op motorvoertuiglawaai en dit te laten opnemen in de vigerende veiligheidsplannen;
 • Zich binnen het bestuur van de veiligheidsregio hard te maken voor het inzetten van onaangekondigde prikacties langs beruchte wegen;
 • Zich direct bij de burgemeesterslobby onder aanvoering van Lopik en Krimpenerwaard aan te sluiten en de modelbrief naar de minister van infrastructuur en waterstaat te versturen.

Maarten Kersten – Partij Sleutelstad
Francien Zeggelt – D66
Martine van Schaik – Partij voor de Dieren