MOTIE:

Datum: 9 maart 2023

Indiener: Thijs Vos

Onderwerp: Aanpassingen parkeer- en parkeerbelastingverordening ten behoeve van implementatie nieuwe parkeerzones en wijzigingen parkeerzone A

Status: Verworpen

Voor: Partij Sleutelstad, VVD (8)

Tegen: GL, D66, PvdA, PvdD, SvL, CDA, SP, CU (27)

De raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 9 maart 2023,

Constaterende dat

  • Voor (nieuw)bouwplannen een parkeernorm geldt voor het aantal parkeerplaatsen dat door de ontwikkelaar op eigen terrein moet worden gerealiseerd;
  • Het bij sloop-nieuwbouwplannen toegestaan is om deze parkeernorm te salderen met de parkeerplaatsen die de voormalige faciliteiten gebruikten in de openbare ruimte (d.w.z. de ontwikkelaar mag dit aantal parkeerplaatsen aftrekken van het aantal parkeerplaatsen dat op eigen terrein gerealiseerd moeten worden);
  • In wijken met betaald parkeren bewoners van nieuwbouwprojecten uitgesloten zijn van parkeervergunningen en dus niet kunnen parkeren op de parkeerplaatsen waarmee gesaldeerd wordt

Overwegende dat

  • Dit betekent dat parkeerplaatsen waar de bewoners per definitie nooit zullen kunnen parkeren mogen worden afgetrokken van het aantal parkeerplaatsen dat bij een nieuwbouwproject moet worden gerealiseerd;
  • Er bouwprojecten zijn waar er daardoor feitelijk minder parkeerplaatsen voor bewoners beschikbaar zijn dan dat uit de parkeereis voortvloeit.

Verzoekt het college

  • Te voorkomen dat in wijken met betaald parkeren salderen ten koste gaat van het aantal inpandige parkeerplaatsen voor bewoners;
  • De Beleidsregels Parkeernormen 2020 hierop aan te passen.

Thijs Vos – Partij Sleutelstad