MOTIE:

Datum: 11 mei 2023

Mede-indiener: Famke Güler

Onderwerp: Duurzame opvang vluchtelingen in Hollands Midden

Status: Verworpen

Voor: Partij Sleutelstad, VVD (8)

Tegen: GL, D66, PvdA, PvdD, SvL, CDA, SP, CU (0)

De raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 11 mei 2023

Constaterende dat

  • Er vorig jaar, zonder de stad en de raad hierbij te betrekken, een overeenkomst is afgesloten met het COA om te streven naar in totaal 400 plekken voor asielzoekers;
  • De raad en stad geen input hebben mogen leveren op de werkafspraken en bestuursovereenkomst tussen de gemeente en het COA;

Overwegende dat

  • Het voor het draagvlak in de stad van belang is om op tijd de gemeenteraad en inwoners te betrekken;
  • In de vorige asielcrisis in 2015 het college wel samen met de raad en de stad is opgetrokken bij het vinden van opvanglocaties voor vluchtelingen;

Verzoekt het college

  • De raad en de stad voortaan actief te betrekken bij besluitvorming omtrent opvanglocaties, bij werkafspraken en bestuursovereenkomsten tussen de gemeente en het COA, én deze voor te leggen aan de gemeenteraad.

 

Famke Güler– Partij Sleutelstad

Maaike van Vliet – VVD

Antoine Theeuwen – SP