MOTIE:

Datum: 22 december 2022

Mede-indiener: Eli de Graaf

Onderwerp: Verlenging beleidsplan armoedebeleid ‘Meedoen door Maatwerk’ 2019-2022 in 2023

Status: Verworpen

Voor: Partij Sleutelstad,  PvdD, SvL, SP, CU, Van Spronsen  (12)

Tegen: GL (m.u.v. Van Spronsen), D66, VVD, PvdA, CDA  (23)

De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 22 december 2022,

Constaterende dat:

  • Met de verlenging van het beleidsplan ‘Meedoen door Maatwerk’ het armoedebeleid voor 2023 in zijn geheel wordt vastgesteld met als toevoeging enkele acties op de korte termijn
  • Er in 2024 pas sprake is van een nieuw beleidsplan

Overwegende dat:

  • De acties op de korte termijn mogelijk te weinig rekening houden met de urgente noden die bij mensen kunnen ontstaan juist in 2023, voordat er nieuw beleid wordt ontwikkeld per 2024.
  • De huidige torenhoge inflatie en het koopkrachtverlies laten zien dat het uitzonderlijke tijden zijn die in 2023 zich zullen voortzetten.
  • Het nog zeer onduidelijk is wat de effecten zijn van alle koopkrachtmaatregelen van het Rijk maar er grote zorgen zijn dat er een sterk groeiende groep Leidenaren is die de eindjes niet bij elkaar kunnen knopen
  • Het College aangeeft ook geregeld met partijen in de stad te spreken met kennis op dit terrein om te kijken wat er speelt in de stad maar het onduidelijk is wat de resultaten van deze gesprekken zijn.

Verzoekt het college:

  • Een brede alliantie te vormen van onder andere maatschappelijke organisaties, onderwijsinstellingen en werkgevers met kennis op het gebied van armoede en schulden in gesprek te gaan over de meest urgente noden in 2023.
  • In samenwerking met deze organisaties een actieplan te maken waarin de grootste noden in kaart worden gebracht en worden voorzien van maatregelen om deze problemen aan te pakken
  • De Raad hierover nog voor het ingeplande rondetafelgesprek armoede te informeren.

Thomas van Halm – SP
Pieter Krol – ChristenUnie
Mitchell Wiegand Bruss – SVL
Eli de Graaf – Partij Sleutelstad