MOTIE:

Datum: 6 juli 2023

Indiener: Thijs Vos

Onderwerp: Kaderbrief 2023-2027

Status: Ingetrokken

Voor: n.v.t. (0)

Tegen: n.v.t. (0)

De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 6 juli 2023,

Constaterende dat

  • In Leiden een groot deel van de woningvoorraad onderdeel is van een VvE;
  • Verschillende VvE-complexen bestaan uit zowel koop als huurappartementen, die vaak eigendom zijn van corporaties;
  • In totaal zijn er in Leiden 4.000 huurwoningen onderdeel van een VvE;
  • Verenigingen van Eigenaren tegen diverse complicaties aanlopen bij het isoleren van hun vastgoed en dat de isolatie van veel VvE-complexen daardoor achterloopt of niet op gang komt;

Overwegende dat

  • Corporaties beschikken over kennis, kunde en capaciteit en dat zij vaak beschikken over een groot aandeel van de stemmen binnen de Vergadering van Eigenaren;
  • Zij daarom een verantwoordelijkheid hebben bij het isoleren van gemengde VvE’s waarin zij appartementsrechten bezitten;
  • Uit een reportage van Omroep Sleutelstad naar voren komt dat corporaties zich vaak passief en terughoudend opstellen bij het isoleren van VvE-complexen waarin zij huurwoningen bezitten;

Verzoekt het college

  • Bij de eerstvolgende wijziging van de prestatieafspraken met de corporaties af te spreken dat zij zich (pro)actief inzetten om het vastgoed van gemengde VvE’s te isoleren en te verduurzamen.

Thijs Vos – Partij Sleutelstad