MOTIE:

Datum: 3 december 2019

Mede-indiener: Maarten Kersten

Samen met: VVD, CDA

Onderwerp: Verordening tot wijziging van de Huisvestingsverordening, Beleidsregels onttrekking en woningvorming 2019

Status: Verworpen

Voor: Partij Sleutelstad, VVD, CDA (11)

Tegen: D66, GL, PvdA, PvdD, SP, ChristenUnie (28)

De raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 3 december 2019,

Constaterende dat:

  • Er in het huidig voorstel tussen twee verkamerde huizen minimaal twee normale woningen moeten staan;

Overwegende dat:

  • Er zeker in de binnenstad haast geen pand te vinden is waar aan beide zijden geen
    verkamerde panden zitten binnen een afstand van twee panden.
  • Een vergelijkbare afstandseis (van 50 meter) in Tilburg een averechts effect had waarbij de veroorzaakte verspreiding zorgde voor ervaren overlast;
  • Het mogelijk moet zijn om twee verkamerde panden naast elkaar te hebben;
  • Verkamerde panden niet per definitie overlastgevend zijn, waar deze regel wel vanuit gaat;

Verzoekt het college:

  • De afstandseis uit de beleidsregels voor verkamering te halen.

Maarten de Crom (VVD)
Josine Heijnen (CDA)
Maarten Kersten (PS)