MOTIE:

Datum: 16 mei 2024

Mede-indiener: Thijs Vos 

Onderwerp: Handreiking Samenwerken in de stad

Status: Verworpen

Voor: Partij Sleutelstad, PvdD, SvL (8)

Tegen: GL, D66, VVD, PvdA, CDA, SP, CU (27)

De raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 16 mei 2024,

Constaterende dat

  • In het participatieplan afspraken worden vastgelegd over hoe en met wie de participatie verloopt;
  • Er in het verleden verschillende keren geschillen hebben voorgedaan bij participatietrajecten over het proces;

Overwegende dat

  • De gemeente met de handreiking een punt wil zetten achter geschillen uit het verleden;
  • Er ondanks goede intenties ook in de toekomst geschillen zullen blijven voordoen;
  • Bestaande procedures voor geschillen/onenigheden (beroep- en bezwaar), klachten, WOO-verzoeken) sterk gejuridiseerd en/of laat in het proces zijn en voor zowel de participanten als de gemeente kostbaar en tijdsintensief zijn;
  • Het vroegtijdig beslechten van geschillen escalatie later in het proces kan voorkomen;

Verzoekt het college om

  • De mogelijkheid te bieden voor arbitrage en mediation door een onafhankelijke partij waar deelnemers van participatietrajecten gebruik van kunnen maken bij geschillen over de participatie.

 

Thijs Vos – Partij Sleutelstad