MOTIE:

Datum: 18 februari 2021

Mede-indiener: Maarten Kersten

Onderwerp: Agenda Autoluwe Binnenstad

Status: Verworpen

Voor: Partij Sleutelstad, CDA, PvdD, SP (10)

Tegen: D66, GL, VVD, PvdA, CU, LP (28)

De raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 18 februari 2021,

Constaterende dat:

  • De Agenda Autoluwe Binnenstad een fors aantal projecten bevat die tot doel hebben de auto uit de binnenstad te weren.

Overwegende dat:

  • Er in de binnenstad van Leiden ruimte gezocht wordt om te vergroenen.
  • De binnenstad van Leiden nu al zeer versteend is en grote behoefte heeft aan meer groen en aan meer ruimte voor haar bewoners.
  • Nieuwe woningen in de binnenstad leidt tot meer verkeer en dat tegenstrijdig is met de autoluwe binnenstad agenda.

Verzoekt het college:

  • Alle ruimte die wordt gevonden door het verplaatsen van de auto’s en of parkeerplaatsen uit de binnenstad 1 op 1 te gebruiken om te vergroenen.

Roeland Storm – CDA
Maarten Kersten – Partij Sleutelstad