MOTIE:

Datum: 30 november 2023

Mede-indiener: Thijs Vos

Onderwerp: Vaststelling bestemmingsplan, beeldkwaliteitplan en beleidsregel Energiepark e.o.

Status: Aangenomen

Voor: Unaniem (39)

Tegen: n.v.t. (0)

De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 30 november 2023,

Constaterende dat

  • 40% van de woningen in het middeldure segment valt;
  • De ontwikkelaars in het verleden hebben aangegeven vooral middeldure huur te willen realiseren;
  • De verdeling tussen middeldure huur en middeldure koop echter nog niet vast ligt;

Overwegende dat

  • Er in Leiden een groot tekort is aan middeldure koopwoningen;
  • Er vorig jaar 0 goedkope of middeldure koopwoningen werden gerealiseerd;
  • Het daarom belangrijk is dat er bij dit bouwproject naast middenhuur ook middeldure koopwoningen worden toegevoegd;

Verzoekt het college

  • In de onderhandelingen met de ontwikkelaars in te zetten op 20% middeldure huur en 20% middeldure koop.

Thijs Vos – Partij Sleutelstad

Tobias Sandoval Garcia – CDA

Tom Leest – VVD