MOTIE:

Datum: 17 februari 2022

Mede-indiener: Maarten Kersten

Onderwerp: Vaststellen nota Warenmarkt en retailbeleid Leiden 2021

Status: Verworpen

Voor: Partij Sleutelstad (1)

Tegen: D66, GL, VVD, PvdA, CDA, PvdD, SP, CU, LP, Marcel Terlouw (37)

De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 17 februari 2022,

Overwegende

  • Dat voorheen de bevoorradende wagens altijd achter de kramen mochten staan

Constaterende;

  • dat in de foodbranche enorme behoefte is aan het herstellen van die regel

Vraagt het college:

  • weer toestaan dat, zoals dat vóór de coronacrisis altijd gebeurde, marktkraamhouders in de food-branche hun bestelwagens voor bevoorrading van de kraam en vers/koel houden van hun verse waren constant tussen de ankers achter de kraam kunnen opstellen zonder dat overleg en ontheffingen nodig zijn. Mits zij niet in de weg staan van of op terrein van andere neringdoenden (terrassen e.d.).
  • en dat de overige kraamhouders voor een ontheffing individueel op maat overleg kunnen voeren met de marktregisseurs, marktcommissie en in bijzondere gevallen de burgemeester

Maarten Kersten – Partij Sleutelstad